Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Şerh Nedir?

Posted by on in Açık Öğretim Sistemi Hakkında
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 13383
 • Subscribe to this entry
 • Print

 

 

 

 

 Şerh 
Şerh kavramı lügatlerde "Açma, yarma; bir kitabın ibâresini yine o lisânda 
veya bir lisân-ı âhirde tafsîl u îzâh iderek müşkilâtını açma"(Sâmi, 1989: 774),
"açma, ayırma, yarma; bir metni, bir kitabı ayrıntılarına inerek açıklama,
yorumlama; bir kitabı açıklamak için yazılmış eser" olarak tanımlanır (Ayverdi,
2938: 2005). Şerh, ilk ayeti"göğsüne senin (ilim ve hikmetle) inşirah vermedikmi
(genişletmedik mi?)"olan İnşirâh suresinin adıdır (Kur'an, İnşirâh, 1). Bir şiir terimi
olarak eskilerin şerh-i mütûn dedikleri şerh, edebimetinleri açıklama, anlaşılması zor
bir metnin niteliğini açıklamak, aydınlatmak manalarına gelir. Sadece edebi eserler
değil pek çok dalda yazılan ilmî eserler ve dinî eserler de açıklanmaya ve
yorumlanmaya ihtiyaç duyulmuş, bu eserler üzerine yazılmış tetkik çalışmaları için
de bu terim kullanılmıştır. Mine Mengi, "metin şerhi, metin izah ve şerhi, metin şerh
ve izah, metin izahı" gibi şiir açıklamaları için kullanılan terimlerin gereksizliğinden
bahsederek ‘metin şerhi’ tabirinin yeterli olduğunusavunmaktadır (Mengi, 2000:
76). Hâşiye, hâmiş, telhis, talikat, tahlîl, tefsir, analiz terimlerinin ortak yanı,
açıklama gerektiren metni anlaşılır kılmaktır (Aksoyak, 2002: 283).
Şerhin edebiyattaki kullanımı ise söz konusu metinde geçen bazı kelimelerin
izah edilmesi, dil, anlam, sanat ve estetik bakımdan metnin açıklanması şeklindedir.
Metin şerhinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'in tefsiri veonun hakkında yapılmış şerhlere
dayanmaktadır (Gümüş, 1998: 66). Şerh edebiyat tarihimizde hayli yaygındır.
Divandaki derkenarlar da bu amaçla yapılır. Kendi şiirlerini şerh eden şairlere de
rastlamak mümkündür.
Şerh birkaç aşamada yapılır. Evvelâ şerh edilen eserdeki kelimelerin karşılığı
verilir. Bu Türkçe dışında yazılan eserler için yapılır. Bu kelimelerin varsa mecazî
anlamları, kelime ve kelime gruplarının üstlendiği fonksiyon, edebi sanatlar
yönünden oluşturduğu bütünlük, âyet, hadis, darbı meseller de kaynak gösterilerek
açıklanır. Böylece pek çok sembolik anlamlar izafe edilir, kristalize olmuş
2
manzumların arka planında gizlenen fikirler ifşa edilmiş olur (Aynı eser üzerinde
farklı şârihler tarafından da şerhler yapılır fakatbunların birbirinin tekrarı olduğunu
söylemek zordur). Şerh edilen metin manzum ise vezin, kafiye, nazım şekli gibi
yönlerden de izah edilir. Şârihe göre anlaşılması müphem olan bölümlerin,
mazmunların, imajların anlaşılır kılınması esastır.Amaç okuyucuyu
bilgilendirmektir. Konu hakkında ek bilgi verilmesi, konunun açıklanıp
genişletilmesi, şârihin bilgi ve anlayışının üst düzeyde olmasına da bağlıdır.
Eski edebiyatımızda metin şerhi yapılırken, Kur'an,tefsir, hadis, mitoloji,
peygamber kıssaları, tarihi ve efsanevî kişiler, tasavvuf büyükleri, dönemin inanç,
gelenek ve görenekleri göz önüne alınır.
 
 
 
 

 

 

 

 

Last modified on
Rate this blog entry:
0
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Salı, 26 Ocak 2021