"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Çağdaş Türk Yazı Dilleri

Posted by on in 5. Dönem
1.Aşağıdakilerden hangisi,Toplum Dilbilimsel açıdan dillerin türlerinden değildir ?   a.Ölçünlü   b.Eğitsel   c.Bölgesel   d.Toplumsal   e.İşlevsel     B     2.Göstergenin Nedenselliği İlkesİ’ni dilin doğasını yansıtan temel bir ilke olarak yansıtan kimdir?   Nedim Tuna   R.R.Arat   Nicholas Pepe   P.Aalto   F.De Sussure     E   3.Aşağıdakilerden hangi dil tek heceli değildir ?   a.Türkçe...
Last modified on
Hits: 3520
Rate this blog entry:
0