Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Batı Edebiyatında Akımlar 2- 6. Ünite Özeti

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 4052
 • Subscribe to this entry
 • Print
Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkileri
Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı
1-      Tanzimat Edebiyatı
A)    Birinci Nesil
Şinasi
Namık Kemal
Ziya Paşa
Ahmet Mithat Efendi
Şemsettin Sami
Ahmet Vefik Paşa
B)    İkinci Nesil
Abdülhak Hamit Tarhan
Recaizade Mahmut Ekrem
Sami Paşazade Sezai
Muallim Naci
2-      Edebiyat-ı Cedide / Servet-i Fünûn Edebiyatı
Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
Süleyman Nazif
Hüsein Suat Yalçın
Celal Sahir Erozan
Faik Ali Ozansoy
Halit Ziya Uşaklıgil
Mehmet Rauf
Hüseyin Caiht Yalçın
3-      Milli Edebiyat
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin
Ali Canip
Refik Halit Karay
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Halide Edip Adıvar
Reşat Nuri Güntekin
Faruk Nafız Çamlıbel
Orhan Seyfi Orhon
Yusuf Ziya Ortaç
Halit Fahri Ozansoy
 
Alt Kategoriler
Cumhuriyet Öncesi
A)    Mutavassıtîn
Ahmet Mithat Efendi
Muallim Naci
Ahmet Rasim
Fatma Aliye Hanım
Mehmet Ziver
Nurettin Ferruh
B)    Ara Nesil
Abdülhalim Memduh
Ali Kemal
Fazlı Necib
İsmail Safa
Mehmet Celal
M. Mehmet Tahir
Mustafa Reşid
Nabizade Nazım
Receb Vahyi
C)    Fecr-i Ati Topluluğu
Ahmet Haşim
Refik Halit
Yakup Kadri
Tahsin Nahid
Emin Bülent
Hamdullah Suphi
Şahabettin Süleyman
Faik Ali
Celal Sahir
D)    Nâyîler
Halit Fahri
Selahattin Enis
Hakkı Tahsin
Orhan Seyfi
Yakup Salih
Safi Necip
Hasan Sait
E)    Nev Yunanilik
Yahya Kemal
Yakup Kadri
Salih Zeki aktay
F)     Dergahçılar
Yahya Kemal
Yakup Kadri
Ahmet Haşim
Nurullah Ataç
Ahmet Hamdi
Ahmet Kutsi
 
Cumhuriyet Sonrası
A)    Yedi Meşaleciler
Kenan Hulusi Koray
Ziya Osman Saba
Yaşar Nabi
Vasıf Mahir Kocatürk
Cevdet Kudret
Sabri Esat Siyavuşgil
Muammer Lütfi
B)    Garipçiler
Orhan Veli
Melih Cevdet
Oktay Rıfat
C)    İkinci Yeni
İlhen Berk
Cemal Süreya
Turgut Uyar
Edip Cansever
Ece Ayhan
Sezai Karakoç
Sabahattin Kudret Aksal
Ataol Behramoğlu
Ferit Edgü
Özdemir İnce
Gülten Akın
D)    Hisarcılar
Mehmet Çınarlı
Gültekin Samanoğlu
İlhan Geçer
Mustafa Necati Karaer
Munis Faik Ozansoy
E)    Maviciler
Attila İlhan
Ahmet Oktay
Orhan Duru
Demir Özlü
 
Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimlerler
Marksist toplumcu eğilim
İslamcı mistik eğilim
Türkçü milliyetçi eğilim
Memleketçi eğilim
Saf şiir eğilimi
 
Çeviri faaliyetleri
Münif Paşa; Muhâverât-ı Hikemiye (1859)
Şinasi; Tercüma-i Manzume (1859) Batı edebiyatından yapılan ilk derli toplu çevirilerdir.
 
1940-1960 yılları arasında 947 klasik eser dilimize kazandırılmıştır.
Rate this blog entry:
0
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Cuma, 14 Ağustos 2020