"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Pedogojik Formasyon Sertifikası Kılavuzu Yayımlandı

Posted by on in Duyurular
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 4177
 • Subscribe to this entry
 • Print

ÖSYM, pedagojik formasyon sertifika programıyla ilgili kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre Türk Dili ve Edebiyatında formasyon verecek her üniversitenin 40 kişilik kontenjanları bulunmakta. Kılavuzun akademik not ortalaması bölümünde şunlar yazmakta:

AKADEMİK NOT ORTALAMALARI
Adayların akademik not ortalamaları, 100’lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu
yükseköğretim kurumunun 100’lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 4’lük sisteme göre
bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürme işlemlerinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Yükseköğretim Kurulu
tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu, Tablo-3 olarak ekte yer almaktadır.
Mezun olduğu Üniversite tarafından Akademik Not Ortalaması ÖSYM’ye bildirilen adayların Akademik Not
Ortalaması tercih işlemlerinde aday tarafından görülebilecektir. Bu bilgisi bulunmayan veya bilginin eksik veya
yanlış bildirilmesi nedeniyle düzeltme gerektiren adayların kendi üniversitesine başvurarak bu bilgilerinin tercih
süresi içinde düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu bilgi üniversite tarafından düzeltildikten sonra
elektronik olarak ÖSYM kayıtlarını yansıtılacak aday tarafından da görülebilecektir.

TERCİHLERİN ALINMASI
Tercih işlemleri 28 Kasım – 6 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-2013 yıllarında ALES’e katılan ve puanı hesaplanan adaylar
tercih yapabileceklerdir. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak, bireysel olarak
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki program/üniversite bilgileri son girdiği sınavdaki bilgileridir.
Mezun olduğu program/üniversite bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu bilgilerini, tercih süresi içinde
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapabileceklerdir.
Tercih ücreti 10,00 TL olacaktır. Tercih yapılmadan önce ücretin yatırılmış olması gerekmektedir.
Adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programlardan en çok 30 tercih yapabileceklerdir.
Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi
alınmalı ve saklanmalıdır.
Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler
Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
Bu yerleştirme ile ilgili olarak YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar, YÖK Tercih Kılavuzunda yer
almaktadır. Tercihlerinizi belirlemeden önce ilgili kılavuzu dikkatlice inceleyiniz.

Y E R L E Ş T İ R M E
Yerleştirmede; adayların geçerliliği devam eden tercih edilen programın puan türündeki en yüksek ALES
puanı (2010 ALES Sonbahar Dönemi, 2011-2012-2013 yılları) ve akademik not ortalamasından oluşturulan
“Formasyon Yerleştirme Puanı” kullanılacaktır.
Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak
bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programı tercih edenler puan sırasına koyularak en yüksek
puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı programı
tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde
gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine
de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.


YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.
Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri programların
bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler
tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.
Yerleşen adaylar kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin yükseköğretim
kurumlarındaki kayıt işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim
kurumlarına yapılması gerekmektedir.2


TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILMASI
Adayların, tercih ücretini yatırırken banka görevlisine; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı tercih
ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Tercih ücreti
bankaya yatırılmadan tercih işlemi yapılamaz. Tercih ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan
önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan
ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.


BANKALAR*
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
VakıfBankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Tercih ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Ayrıntılar için kılavuzları bu linkten indirebilirsiniz.

YÖK Pedagojik Formasyon Kılavuzu

ÖSYM Pedagojik Formasyon Kılavuzu

Last modified on
Rate this blog entry:
0
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Perşembe, 04 Mart 2021