"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Recent blog posts

Posted by on in Biyografiler
Şeyh Gâlip Mehmet Esad Gâlip 1757 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası, dönemin bazı vezirlerinin Divan katipliğini yapmış, tanınmış Mevlevi'­lerden Mustafa Reşit Efendi'dir. Gâlip ilk öğrenimini babasından almış, Tuhfe-i Şahidi yi okumuş ve değişik hocalardan Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ancak, düzenli ve sü­rekli bir öğrenim göremeyen Gâlip kendini, kişisel çabası ve yeteneği ile yetiştirmiştir. Eğitiminde özellikle Farsça öğrenmesinde ve Fars edebi­yatını tanımasında Hoca...
Last modified on
Hits: 2227
Rate this blog entry:
0

Posted by on in Açık Öğretim Sistemi Hakkında
         Şerh  Şerh kavramı lügatlerde "Açma, yarma; bir kitabın ibâresini yine o lisânda veya bir lisân-ı âhirde tafsîl u îzâh iderek müşkilâtını açma"(Sâmi, 1989: 774), "açma, ayırma, yarma; bir metni, bir kitabı ayrıntılarına inerek açıklama, yorumlama; bir kitabı açıklamak için yazılmış eser" olarak tanımlanır (Ayverdi, 2938: 2005). Şerh, ilk ayeti"göğsüne senin (ilim ve hikmetle) inşirah vermedikmi (genişletmedik mi?)"olan...
Last modified on
Hits: 13633
Rate this blog entry:
0

Posted by on in Biyografiler
ABASIYANIK, SAİT FAİK Yazar. 22 Kasım I906'da Adapazan'nda doğdu. Abasızoğullarından kereste tüccarı Mehmet Faik'in oğludur. Adapazarı Rehbcr-i Terakki Mektebi'ni, Bursa Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesine devam etli. 1931'de İsviçre'ye iktisat öğrenimi yapmaya gitti. Oradan Fransa'nın Grenoble kentine geçerek, yabancı öğrenciler için açılan kurslara katıldı. (1933-34) 1935'te yurda dönerek bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Babasının desteğiyle ticaret yapmaya çalıştı....
Last modified on
Hits: 4384
Rate this blog entry:
2