"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Recent blog posts
Posted by on in Eleştiri Kuramları
Eleştiri Kuramları Yansıtma Kuramı 2 Kendisi bir taklid, (yansıma) (mimesis) olan bu duyular dünyasının bir kısmı (unsurlar, hayvanlar, bitkiler, insanlar v.b.) Tanrı tarafından, bir kısmı ise (binalar, âletler, eşyalar v.b.) insanlar tarafından meydana getirilmiştir. Fakat gerçekçilik derecesi bir kopyanınkinden de aşağı alan şeyler vardır. Tanrının eserleri arasında yalnız doğal nesneler yoktur, bir de bunların yansıları vardır : parlak yüzeylerde (örneğin suda)...
Last modified on
Hits: 12429
Rate this blog entry:
4
Posted by on in 5. Dönem
Karahanlı Türkçesi Atebetü’l-Hakayık 12. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği) manzum öğüt kitabıdır. Nerede ve ne zaman yaşadığını bilmediğimiz Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Memleketinin Yüknek, babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan’ın AH’ın sonuna yazdığı dörtlükten öğrenmekteyiz....
Last modified on
Hits: 9126
Rate this blog entry:
5
Posted by on in Fevri
Yine bir kadından,hem de en kutsalından dünyaya gelen erkek ve kadın. Küçüklüğünden beri kendisine empoze edilen ‘erkekler ağlamaz’ ifadesini gerçek zannedip yaşamı boyunca da buna inanıp yaşadığı zorluk ve üzüntüleri asla dışarı belli etmemeye çalışan erkek,, Biz kadınların bir türlü anlayamadığı ve zannederim ki hiçbir zaman anlayamayacağımız bir sebep ile gönül verdikleri takımların dışında da bilimum tüm maçları hatta yolda denk...
Tagged in: edebiyat
Last modified on
Hits: 5073
Rate this blog entry:
12