Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri

Posted by on in 7. Dönem
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 2529
 • Subscribe to this entry
 • Print

Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nesir’’in karşılığı olamaz?

 

a.Mensure

b.Mensur

c.Düzyazı

d.Manzum

e.İnşa

 

D

 

 

 

Nesrin en küçük birimine ne ad verilir ?

 

a.Mansur

 

b.Cümle

 

c.Paragraf

 

d.Metin

 

e.İnşa

 

B

 

3.Tanzimat öncesi Türk Nesri hangi edebi türün etkisinde kalmıştır ?

 

a.Tiyatro

 

b.Seyahatname

 

c.Şiir

 

d.Hikaye

 

e.Destan

 

C

4.İslamiyet öncesi Türk Nesri’nin ilk nesri olarak kabul edilen tür aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a.Yuğ

 

b.Sav

 

c.Ağıt

 

d.Yazıt

 

e.Tiyatro         B

 

5.Türk Nesri’nin ilk ve en önemli örneği hangisidir ?

 

a.Irk Bitig

 

b.Altun Yarug

 

c.Orhun Yazıtları

 

d.Sekiz Yükmek

 

e.Kalyanamkara ve Papam Kara Hikayesi

 

C

 

 

6.Uygur Dönemi Nesri,aşağıdakilerden hangilerinin çevresinde ifadsini bulmuştur?

 

a.Sankrist-Maniheist

 

b.Sankrist-Budist

 

c.Musevilik-Maniheist

 

d.Budist-Musevilik

 

e.Maniheist- Budist

 

 

E

 

 

 

7.Aşağıdakilrden hangisi İslami dönemin ilk nesir örnekleri arasında yer almaz?

 

A.Kitab-ı Miglate

 

b.Muhakemetü’l Lügateyn

 

c.Mecalisü’n Nefais

 

d.Secere-i Türk

 

e.Kutadgu Bilig

 

 

A

 

 

 

8.Halk Nesri’nin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Üstünden uzun zaman geçmesi

 

b.Tamamıyla halk diliyle ifade edilmesi

 

c.Ağızdan ağza aktarılması

 

d.Sözlü olarak aktarılması

 

e.Masallara dayanması

 

B

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi Sade Nesrin hakim olduğu Divan Edebiyatı eserlerinden  değildir?

 

a. Tazarrurname

 

 

b.Menakıpname

 

c.Fütüvetname

 

d.Gazavatname

 

e.Halk hikayeleri

 

A

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Orta Nesr’e örnek gösterilebilir ?

 

 

a.Menakıpname

 

 

b.Süslü Nesir

 

c.Sefaretname

 

d.Kuran Tefsirleri

 

e.Şair Tezkireleri

 

C

 

 

11.Naima’nın Tarihi,hangi nesir türünde değerlendirilebilir ?

 

a.Sade Nesir

 

b.Düz Nesir

 

c.Orta Nesir

 

d.Süslü Nesir

 

e.Uzun Nesir

 

C

 

12.Divan Edebiyatında ‘Münşi ‘kime denir?

 

a.Tarih yazarlarına

 

b.Süslü Nesir yazarlarına

 

c.Gazavetname yazarlarına

 

d.Kaside yazarlarına

 

e.Düz Nesir yazarlarına

 

B

 

 

 

 

13.Tanzimat Nesri’nin İlk örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Gazete ve Mecmualar

 

b.Resmi Yazışmalar

 

c.Tiyatro Metinleri

 

d.Makaleler

 

e.Anı türü

 

B

 

 

14.Tanzimat Sonrası Nesri’nde dilde planlı sadeleşme aşağıdakilerden hangilerinin öncülüğünde gerçekleşmiştir ?

 

a.Ömer Seyfettin-Sabahattin Ali-Ziya Gökalp

 

b.Ali Canip –Muallim Naci – Namık Kemal

 

c.Namık Kemal –Ömer Seyfettin  -Ali Canip Yöntem

 

d.Ahmet Haşim – Ali Canip Yöntem –Ömer Seyfettin

 

e.Ömer Seyfettin –Ali Canip Yöntem – Ziya Gökalp

 

 

 

15.Yeni Lisan Hareketinin, Dil ‘de yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a.Fransızca tamlamaları yaygınlaştırmak.

 

b.Sanat dilini yaygınlaştırmak.

 

c.Türkçe’yi yabancı dil kaidelerinden temizlemek.

 

d.Halk tarafından benimsenmiş tamlamalardan temizlemek

 

e.Diğer Türk Lehçeleri’nden kelime almak

 

 

16.Harf İnkılabı kaç yılında gerçekleşmiştir ?

 

a.3 Kasım 1928

 

b. 18 Kasım 1928

 

c.20 Kasım 1928

 

d.24 Kasım 1928

 

E.28 Kaım 1928

 

17.1. Türk Dili Kurultayı nerede yapılmıştır ?

 

 1. Çırağan Sarayı

 

b.Dolmabahçe Sarayı

 

c.Çankaya Köşkü

 

d. Topkapı Sarayı

 

e.T.B.M.M

 

 

B

 

 

 

 

 

 Gönderen: Feryal

Rate this blog entry:
0
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Çarşamba, 12 Ağustos 2020