Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Hazırlayanlar: Eda Koca – Yurdanur Tüfekli Turgut – Lale Aras – Özlem Sümer – Emine Selma - Ayşegül Coşar Şentürk 1-Sürrealizmi sistemleştiren,eski Dadaist…….. A) Breton B) Apollaniare C) Franz Kafka D) Tranza E) Pierre Reverdy 2-Sürrealizm edebiyatta en çok ………alanında etkili oldu A) Şiir B) Tiyatro C) Roman D) Hikaye E) Deneme 3-20.yy avrupadaki akıl tutulmasına karşı tepki gösteren akımlar 1)….2)…..3)…....
Hits: 4936
Rate this blog entry:
1
1. Aşağıdakilerden hangisi Albert Camus'a ait eserlerden değildir? a)Akıl Çağı b)Mutlu Ölüm c)Veba d)Yabancı e)Sisifos Söylencesi 2.Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin savunduğu düşüncelerden biri değildir? a)Olaylar romanda karakterleri doğurur b)Birey önce var olur sonra özü oluşturur c)Özünü oluşturan insan durumlarla karşılaşır d)Varoluşçuluk tarihe, geçmiş ve geleceğe önem vermez e)İnsanın sürekli seçim yapıyor olması onu bunalıma sürükler 3.Aşağıdakiklerden hangisi egzistansiyalizmi geliştirip savunanlardan değildir? a)Aragon...
Hits: 4610
Rate this blog entry:
1
Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkileri Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı 1-      Tanzimat Edebiyatı A)    Birinci Nesil Şinasi Namık Kemal Ziya Paşa Ahmet Mithat Efendi Şemsettin Sami Ahmet Vefik Paşa B)    İkinci Nesil Abdülhak Hamit Tarhan Recaizade Mahmut Ekrem Sami Paşazade Sezai Muallim Naci 2-      Edebiyat-ı Cedide / Servet-i Fünûn Edebiyatı Tevfik Fikret Cenap Şahabettin Süleyman Nazif Hüsein Suat Yalçın Celal Sahir Erozan Faik Ali Ozansoy Halit...
Hits: 4047
Rate this blog entry:
0
Modernizm / Postmodernizm “Post” kelimesi: Bir şeyden daha sonraki, sonrası …den sonra gelen ve eklenti ilave, ekleme anlamlarında kullanılır. Modernizm ise Latince “modernus” kelimesinden gelir. MS. 5. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanan kelime ilk olarak Hıristiyanlık öncesi dönem ile sonrası dönemi ayırmak için kullanılmıştır. Buna göre modern olmak Hıristiyan olmak anlamındadır.   Postmodernizm Belirsizliğe, parçalılığa, etnikliğe, kültürel çoğulculuğa, yerelliğe ve özgürlüklere ayrıcalık tanıyan bir harekettir.  ...
Hits: 3241
Rate this blog entry:
0
Egzitansiyalizm İlk önemli temsilcisi Kierkegaard’tır. Varoluşçuluk; koklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, geçmişe güvenini yitirmiş, topluma yabancılaşmış, mutsuz ve huzursuz insan varlığını dile getiri. Kendini bil Obje (nesnel algı) üzerinde değil süje (öznel algı) üzerinde yoğunlaşır. Öz, varoluştan önce gelir tezine karşı varoluş özden önce gelir tezini savunur. İnsan, yaşamaya başlamadan önce hiçbir şey değildir. İnsan, ne olduğundan sorumludur. İlk işi de varlığının...
Hits: 3167
Rate this blog entry:
0
Sürrealizm Bu akım büyük ölçüde Freud’un tez ve düşünceleri üzerine kuruludur. Andre Breton tarafından sistemleştirildi. Sanatı insan bilinçaltının karanlık ve karmaşık sırlarının tek konusu, sanatkarı da iç beninin emirlerini kağıda geçiren bir otomat olarak görür. Nitelikleri Otomatizm ve Oneirizm İnsanın kural ve kalıpları yıkarak, kendiliğinden ve kontrolsüz biçimde iç dünyasını dışavurmasına otomatizm diyoruz. İnsanın bunu(otomatizm) yapabilmesi için dünyayı ve evreni yarı bilinçli bir halde rüya...
Hits: 3314
Rate this blog entry:
0
Kübizm, Dadaizm, Fütürizm, Letrizm Benden önce insanların var olduklarını bilmek bile istemem. Descartes’ın bu cümlesini yayınlarımızdan birinin alt başlığı yapmıştık. Bununla, dünyaya yeni bir gözle baktığımız, bize büyüklerimiz tarafından zorla kabul ettirilen değerleri, doğruluk kavramını yargılamak istediğimizi belirtmek istiyorduk. (Tzara)   Kübizm Ad olması 1908’de Paris’teki Georges Braque’ın resim sergisindeki kübik biçimlerden oluşan bir ev resmini gören H. Matisse’in, bu resim kübist demesiyledir....
Hits: 3798
Rate this blog entry:
0
Empresyonizm (İzlenimcilik) ve Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)   Empresyonizm: Türkçe karşılığı izlenimcilik/intibacılıktır. Empresyonizm kelimesini ilk olarak gazeteci Louis Leroy, 1874’de açılan bir sergi hakkında yazdığı yazıda kullanmış, Claude Monet’nin bir resminin isminden alınmıştır. Empresyonizm, gerçekliğin sanatkarın ruhunda bıraktığı izlenimlerin anlatımını esas alan bir sanat/edebiyat akımıdır. İlke ve Nitelikleri Empresyonizm, bütünüyle sanatkarın görme duyusu ile iç dünyasındaki ilişkiye dayanan bir sanat anlayışıdır. Bir anlamda...
Hits: 4125
Rate this blog entry:
0
Empresyonizm (İzlenimcilik) ve Ekspresyonizm(Dışavurumculuk) EMPRESYONİZM ANLAMI VE TANIMI “Empresyonizm” kelimesini ilk olarak gazeteci Louis Leroy,1874’de açılan bir sergi hakkında yazdığı yazıda kullanmış ve Claude Monet’nin sergideki resimlerinden birinin isminden (İmpresyon-İzlenim/Gün Doğumu, 1872) alınmıştır. Sembolizmle hemen hemen aynı dönemde görülen sanat/edebiyattaki empresyonizm akımı,XIX. yüzyılın sonunda Fransa’da doğmuş, oradan da bütün Avrupa ve dünyaya yayılmıştır. Çok büyük ölçüde resim sanatına has bir akım...
Hits: 6921
Rate this blog entry:
0

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
  acikedebiyatradyo is on Mixlr      ...
Hits: 3668
Rate this blog entry:
1