Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Posted by on in 7. Dönem
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nesir’’in karşılığı olamaz?   a.Mensure b.Mensur c.Düzyazı d.Manzum e.İnşa   D       Nesrin en küçük birimine ne ad verilir ?   a.Mansur   b.Cümle   c.Paragraf   d.Metin   e.İnşa   B   3.Tanzimat öncesi Türk Nesri hangi edebi türün etkisinde kalmıştır ?   a.Tiyatro   b.Seyahatname   c.Şiir   d.Hikaye   e.Destan   C 4.İslamiyet öncesi...
Hits: 2525
Rate this blog entry:
0
1.Siyasal bakımdan Tanzimat Dönemi hangi yılları kapsar?   a.1839-1860   B.1839-1908   c.1839-1908   D.1860-1908   E.1839-1888       C     2.Edebi bakımdan Tanzimat Dönemi hangi yıl başlar?   a.1830   b.1839   c.1840   d.1856   e.1860   E     3.Aşağıdakilerden hangisinin eserlerinin yayın tarihi edebi bakımdan Tanzimat Döneminin başlangıcı sayılır?   a.Şinasi   b.Namık Kemal  ...
Hits: 2172
Rate this blog entry:
0
TÜRK HALK ŞİİRİ 1-Ava katılmayan hangi Türkler? Kazak2-Maniheist Uygur döneminde hangi şiir? 3 ilahi3-15.16. yy.da oluşan şiire ne denir? Aşık şiiri4-Kaygusuz Abdal'ın ibadet ve Allah'ı tanımak için yazdığı? Sarayname5-Yunus Emre'nin köyü? Sarıköy6-Ahmet Yesevi sorusu? Lokman Perende7-Ezgisi olmayan nazım biçimi?8-Doğu Anadolu'da türkü arasında okunan? Pişrevi9-Düz, yedekli, cinaslı mani? Mısra Yapısı10-Hangisi tekerleme kaynağı değildir?11-Abdal Musa'yı Kırk Abdaldan sayan? Bursalı Belig12-Hangisi tasavvufun ana teması...
Hits: 2360
Rate this blog entry:
1