Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Batı Edebiyatında Akımlar II- Vize Denemesi

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 4925
 • Subscribe to this entry
 • Print

Hazırlayanlar: Eda Koca – Yurdanur Tüfekli Turgut – Lale Aras – Özlem Sümer – Emine Selma - Ayşegül Coşar Şentürk


1-Sürrealizmi sistemleştiren,eski Dadaist……..
A) Breton
B) Apollaniare
C) Franz Kafka
D) Tranza
E) Pierre Reverdy

2-Sürrealizm edebiyatta en çok ………alanında etkili oldu
A) Şiir
B) Tiyatro
C) Roman
D) Hikaye
E) Deneme

3-20.yy avrupadaki akıl tutulmasına karşı tepki gösteren akımlar 1)….2)…..3)….
A)
B)
C)
D)
E)

4-20.yy düşünce ve sanat hareketlerinin genelini etkileyen düşünür,bilim adamı,psikanalist……
A) Freud
B) O’neill
C) Nitche
D) Breton
E) Kafka

5-Freuda göre ruhun dış dünyanın talepleriyle oluşan bölümü….
A) Ego
B) Süperego
C) Bilinç
D) İd
E) Bilinçaltı

6-insanın içgüdülerinden ve ihtiraslarından oluşan bilinçaltı bölümü…
A) İd
B) Şuur
C) Süperego
D) Ego
E) Bilinç

7-Temelinde huzursuzluk ve tedirginliğin yarattığı başta 'yeni insan' olmak üzere yeni bir dünya,yeni bir sosyal yapı,yeni bir gerçek olarak tanımlanan akıma.........denir.
A) Ekspresyonizm
B) Kübizm
C) Letrizm
D) Empresynizm
E) Fütürizm

8-Hangisi ekspresyonizm akımının doğup gelişmesine zemin oluşturan nedenler arasında yer almaz?
A)Irkçılık
B) Kültürel arası alışveriş
C) Sanayileşme
D) Yayılan savaş ortamı
E) Emperyalizm

9-Ekspresyonizm akımının kamuya mal olması hangi yıllarda başlamıştır?
A)1910
B)1900
C)1920
D)1940
E)1930

10-Seyreyledim eşkal-i hayatı
Ben havz-ı hayalin sularında
Bir aksi mülevvindir onunçün
Arzın bana ahcar u nebatı
Ahmet Haşim'e ait eserde hangi akım vardır?
A) Empresyonizm
B) Fütürizm
C) Sürrealizm
D) Dadaizm
E) Ekspresyonizm

11-Sürrealizmin en parlak dönemleri hangisidir?
A) 1924-1928
B) 1910-1930
C) 1920-1925
D) 1915-1920
E) 1930-1933

12-Sürrealizm akımı kimin tez ve düşünceleri üzerine kurulmuştur?
A) Freud
B) Breton
C) Nitche
D) Apollinaire
E) Kafka

13-Sürrealizme göre sanatkarın güç kaynağı nedir?
A) Bilinçaltındaki saklı gerçekleşmemişler
B) İd'deki ihtiraslar
C) Cinsel arzu ve ihtiraslar
D) Bilinçli yapılan hareketler
E) Süperegonun baskın yönleri

14-Sürrealizm sözcüğünü ilk kullanan kişi kimdir?
A) Andre Breton
B) Sigmund Freud
C) Apollinaire
D) Max Jacob
E) Prevert

15 - Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Alfred Döblin – Sürgünler
B) Arp Hans - Gam Telaşı
C) Franz Kafka – Şato
D) Heinrich Mann - Üç Dakikanın Romanı
E) Ernst Weiss – Kadırga

16 - İnsanın bilincindeki her türlü bildik kuralları ve kalıpları yıkarak kendiliğinden ve kontrolsüz bir biçimde iç dünyasını dışa vurmasına ne ad verilir?

A) Otomatizm
B) Negativizm
C) Oneirizm
D) Neolojizm
E) Manyerizm

15- Sürrealizmin kurucularından büyük adam,rüzgar gülü eserleri ile bilinen şair?
A) P. Soupault
B) S. Freud
C) Andre Breton
D) B. Perret
E) Rene Char

16- İsa, Darwin, Nietzche, Marks ve Freud bu 5şahsiyeti model olarak benimseyen akım hangisidir? 

A) Ekspresyonizm
B) Empresyonizm
C) Kübizm
D) Dadaizm

17- Max Jacob,Andre Salmon ,Jean Cocteau hangi akımın sanatçılarıdır?
A) Kübizm
B) Empresyonizm
C) Dadaizm
D) Sürrealizm
E) Fütürizm

 

18- Şiirde resim sanatı ile dayanışma içinde olup, çoğunlukla şiirlerini resimlenmiş hâlde yayımlayıp görselliğe önem veren şairler kimdir?

A) Kübistler
B) Dadaistler
C) Letrisler
D) Empresyonistler
E) Ekspresyonistler

19-  '' Elinize kağıt kalem alın önceden düşünülmüş bir konu olmaksızın, aklınızda tutamayacak ve yazdığınızı yeniden okuyamayacak kadar çabuk yazın '' şeklinde öneride bulunan, doğaçlama eyleme önem veren, akıl ve mantık dokusunu kırmak isteyen, yeni bir dünyanın, insanın ikiyüzlülükten ve çıkar düşüncesinden kurtulması ile mümkün olabileceğini düşünen sanatı bir oyun olarak gören sanatkârlar hangi akımın savunucusudurlar?

A) Sürrealizm
B) Dadaizm
C) Letriszm
D) Kübizm
E) Empresyonizm

20- Gerçeklerden kaçma, iç dünyaya sığınma,duygu ve düşünceleri açığa vurma, kurgusal gerçeklik, insanı sarsıp uyandırmak ve geleceğin belirsizliğini farkettirmek, yaratıcılık, yalnızlık, yabancılaşma,derin huzrsuzluk, barışa özlem, zengin kelime hazinesi gibi ifadeler size hangi akımı çağrıştırmaktadır? 

A)ekspresyonizm
B) empresyonizm
C) kübizm
D)dadaizm
E) fütürizm

21- Aşağıdakilerden hangisi empresyonist sanatçıların özelliklerinden olabilir?

A) Biçim ve rengi olması gerektiği gibi değil, gerçekten gördükleri gibi resmederler. Ton ve rengin en karmaşık bileşimlerini yakalamadaki becerileriyle gözü en fazla gelişmiş ve görme yeteneği en fazla ilerlemiş olan sanatkârlardır.
B) ışık altında olduğu gibi varlıkları resmetmeyi değil, gerçeğin yeniden yaratılmasını savunurlar.
Sanayi çağının getirdiklerine önem vermiş, şiirde duygunun yerine makine ve fabrika gürültülerini koymak sitemişlerdir
C) Hertürlü edebi akıma ve estetik kurallarına karşı koyan isyancı ve alaycı bir tavra sahiptirler.
E) Dış dünyadaki herhangi birşeyin değişik görüntülerinin aynı anda ve geometrik şekiller yardımı ile ifade edebileceğini savunurlar. 

Rate this blog entry:
1
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Perşembe, 06 Ağustos 2020