Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Batı Edebiyatında Akımlar 2- 5. Ünite Özeti

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3241
 • Subscribe to this entry
 • Print
Modernizm / Postmodernizm
Post” kelimesi:
Bir şeyden daha sonraki, sonrası …den sonra gelen ve eklenti ilave, ekleme anlamlarında kullanılır.
Modernizm ise Latince “modernus” kelimesinden gelir.
MS. 5. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanan kelime ilk olarak Hıristiyanlık öncesi dönem ile sonrası dönemi ayırmak için kullanılmıştır. Buna göre modern olmak Hıristiyan olmak anlamındadır.
 
Postmodernizm
Belirsizliğe, parçalılığa, etnikliğe, kültürel çoğulculuğa, yerelliğe ve özgürlüklere ayrıcalık tanıyan bir harekettir.
 
Aydınlanma Çağı
Descartes, Spinoza, Bacon, Locke gibi akılcı filozoflar, insan aklını, nesnel bilgiyi ve keşifleri önemseyen düşünceyi güdümleyen önemli bir düşünce hareketine neden oldular.
Batı toplumlarının Tanrı merkezli dünya görüşleri ve hayat tarzları bu yolla yıkılarak yerini akıl ve bilime, insan merkezli bir hayat tarzına bıraktı.
Aydınlanma Çağı = Akıl Çağı (ya da …)
 
Değişim ve ilerleme adeta özdeşleşen madernite, eleştiriyi değişimin aracı olarak kullanır.
 
Modernizme ilk tepkiler erken dönemde; Schopenhauer, Nietzsche ve Adorno’dan gelir.
 
Postmodernizm, doğuşunu/kuramsal temelini; Derrida, Foucault, Barthes, Lyotard ve Baudrillard’a borçludur.  
 
Postmodern insan rahat ve esnektir. Duygu ve hislerine yöneliktir. Kendin Ol tutumuna sahiptir. Aktif bir insandır.
İdeoloji ve felsefelere karşıdır.
Her alanda tam bir eklektizm anlayışı sergiler.
İroniktir.
Gerçeğin yerine imajı koyar (günümüz maskinsanı).
 
Nitelikleri
Çoğulculuğu esas alır.
Yeni bir gerçek/gerçeklik anlayışının peşindedir.
Düş/kurmaca ile gerçeğin iç içe olduğu bir gerçekliği savunur. Fantezi ve imajlar dünyası koyar önümüze.
Metinlerarasılık(başka eserlerden parçalara yer verme)
Kendini yansıtma (okuyucuyu metne dahil etme).
İroni ve parodi düşkünlüğü
 
Postmodern elemanlar
Joyce
Woolf
Musil
Max Frisch
Alain Bobbe Grillet
Eco
Paz
Calvino
Rate this blog entry:
0
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Çarşamba, 12 Ağustos 2020