Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Batı Edebiyatında Akımlar 2- 1. Ünite Özeti

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 4125
 • Subscribe to this entry
 • Print
Empresyonizm (İzlenimcilik) ve Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
 
Empresyonizm:
Türkçe karşılığı izlenimcilik/intibacılıktır.
Empresyonizm kelimesini ilk olarak gazeteci Louis Leroy, 1874’de açılan bir sergi hakkında yazdığı yazıda kullanmış, Claude Monet’nin bir resminin isminden alınmıştır.
Empresyonizm, gerçekliğin sanatkarın ruhunda bıraktığı izlenimlerin anlatımını esas alan bir sanat/edebiyat akımıdır.
İlke ve Nitelikleri
Empresyonizm, bütünüyle sanatkarın görme duyusu ile iç dünyasındaki ilişkiye dayanan bir sanat anlayışıdır.
Bir anlamda saf ve yalın duyarlılığa duyulan bir özlemdir.
Empresyonistlerin bu özlemlerinin arkasında ise Andre Gide’in Dünya Nimetleri’nde formüle ettiği Hissediyorum öyleyse varım anlayışı vardır.
Sanatkar için önemli olan, dış gerçekliğin kendi üzerinde bıraktığı izlenimlerin ifadesidir.
Empresyonist ressamlar, kalıcı ve statik olanın değil, geçici vedinamik olanın peşindedir.
Empresyonistler
Paul Verlaine,
Arthur Rimbaud,
Rainer Maria Rilke
 
Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
Ekspresyonizm, bunalan Avrupa’nın yeni arayışlarından birisidir.
Ekspresyonistler mevcut bütün sorunlara çözüm olarak ‘yeni insan’ı önermişler ve bu yeni insanın yaratılmasında yol gösterebilecek beş şahsiyeti model olarak benimsemişlerdir;
Hz. İsa
Darwin,
Nietzsche,
Marks,
Freud
İlke ve Nitelikleri
İç Gerçeği Esas Alma
Gerçek, başka bir yerde değil, sanatkarın içinde veya ruhunda gizlidir. Öznel ve içseldir.
Bireysellik ve Soyutlama
Sanat ve Edebiyata Fayda İşlevi Yükleme
Çığlığa Dayalı Yeni Bir Dil ve Üslup
Ekspresyonistler
Heinrich Mann,
Alfred Döblin,
James Joyce,
Franz Kafka,
Ernst Weiss,
Hugo Ball,
Hans Arp,
Eugene O’Nell
 
 
Resimde
 

EMPRES Y ONİZM(İZLENİM

CİLİK)

19.yüzyılın sonlannda Fransa’da
ortaya çıkan bir resim akımı ve anlayışı
olan Empresyonizm, gerçekçi anlayışın
resimdeki son halkası olarak değerlen-
dirilebilir. Akım, resim tarihindeki sürekli
yeniliklerin hareket noktası sayılır. Bu
akımın sanatçıları açık havada bulunan
varlıkları gün içinde değişen renkleriyle
resimlemişlerdir. Resimlerinde ışıklar

sarı, turuncu, kırmızı gölgeler de mavi, Resim 118: Ev Ve Ağaçlar, Cézanne

mor ve yeşil renkle boyanmıştır.


Empresyonizm nedir?

Temsilcileri Edouard Manet, 1832-1883),Claude Monet (1840-1926), Alfred Sisley(1839-1899), Edgar Degas (1834-1917), Henri De Toulosue-Lautrec (1864-1901), Pierre-August Renoir (1841-1919), Paul Cézanne (1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903),Vincent Van Gogh (1853-1890)’dur.


 

Akımın başlıca sanatçıları kimlerdir?

Folies Bergeres(Foli Berjer) Barı, Balkon (Resim 119) Flüt Çalan Çocuk, Kırda Yemek; Manet’in, Arun­del Değirmeni ve Kalesi (Resim 121); Constable’nin, impression (İzlenim), Deniz Üzerinde Teras, Saman Yığınları, Kayıklar, Nilüferler, Bahçedeki Kadın­lar; Monet’in, Lauvencienne’de Kış;


 

Resim 121: Arundel Değirmeni ve Kalesi, Constable


 

Resim 119: Balkon, Resim 120: Kumsalda u , n/r >                                         Tahıtılı Kızlar, Paul


Edouard Manet                            Gauguin


107


 


SANAT TARİHİ 2


Sisley’in, Denizciler Partisi, Salıncak,
Loca, Okuyan Genç Kız; Renoir’in,
Bale Okulu, At Yarışı, Ütü Yapan
Kadınlar, Eldivenli Şarkıcı; Degas’ın,
Güzel Angele, Pazar Yeri, Kumsalda
Atlılar, Kumsalda Tahitili Kızlar (Resim
120), Selam Sana Maria, Çiçekli Kadın;
Gaugin’in, Buğday Tarlası Üstünde
Kargalar, Ay Çiçekleri, Yatak Odası,
Arles’de Bir Kahve, Zambak Çiçekleri
(Resim 122) Van Gogh’un eserlerinden
bazılarıdır.


EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK)

Ekspresyonizm 20.yüzyıl başlarında İskandinav (Norveç, İsveç) ve bazı Alman sanatçılarının oluşturdukları, geliştirdikleri bir sanat hareketidir. Ekspresyonist resim, çağının psikolojik, politik ve dinsel sorunlarını, insanı ve yaşamın dramını dile getirmeye çalışır.


 

Resim 123: Ölü Ana, Eduard Munch                                        Resim 124: Mandrill, Kokoschka


 

Resim 122: Zambak Çiçekleri, Van Gogh


108


SANAT TARİHİ 2


Ekspresyonizm nedir?

James Ensor( 1860-1945) ve Eduard Munch( 1863-1944) ekspres­yonizmin öncülerindendir.l905’de die Brücke (Köprü) grubuna giren sanatçılardan Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Karl Rottluff (1884), Erich Heckei (1883-1970), Emil Nolde(1867-1956) ve Otto Müller (1874-1930) ve Oskar Kokoschkada bu tarz resim çalışmışlardır (Resim 124).

Eduard Munch’un eserleri sanatçının ruhsal yaşamını yansıtır. Çocuk yaşta annesini ve iki kız kardeşini yitiren sanatçı yapıtlarında ölüm ve ruhsal bunalım temalarını işlemiştir. Çığlık, Korku, Ertesi Gün, Ergenlik Çağı, Yaşam Dansı, Ölü Ana (Resim 123) ve Bunalım Norveçli sanatçının bu tür resimlerine örnek ve­rilebilir.

Die Brücke üyelerinden Kirchner daha çok kadm resimleri yapmıştır. Sandelyede Oturan Genç Kız, Şapkalı Nü, Ayna Karşısında Kadm sanatçının eserlerindendir.

Rate this blog entry:
0
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Çarşamba, 12 Ağustos 2020