Not dönüştürmede her üniversitenin kullandığı dönüşüm tablosu kullanılmış ve dönüşüm tamamlanmıştır. Bununla ilgili ÖSYM'nin yaptığı duyuru şöyledir:

DUYURU
(5 Aralık 2013)

 

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Adayların Akademik Not Ortalamalarının 100’lük Sisteme Dönüştürülmesi

 

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına yerleştirme için tercih yapan ve tercih yapabilecek durumda olan adayların mezun olduğu Üniversite tarafından Merkezimize elektronik olarak bildirilen Akademik Not Ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesi işlemleri tamamlanmıştır.

Adayların Akademik Not Ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesi işlemlerinde adayın mezun olduğu Üniversite tarafından Merkezimize gönderilen dönüşüm tablosu kullanılmıştır. Adayın mezun olduğu Üniversite tarafından gönderilen bir dönüşüm tablosunun bulunmadığı durumlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmış olan dönüşüm tablosu kullanılmıştır. Mezun olduğu Üniversite tarafından akademik not ortalaması veya mezuniyet tarihi ÖSYM’ye bildirilmeyen adaylar için herhangi bir işlem yapılmamıştır. Adaylar, dönüştürme işlemi sonrası notlarını tercih ekranında görebileceklerdir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların 100’lük sisteme dönüştürülmüş notları kullanılacaktır.

 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI