Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Bütünleme Sınavları İçin Dava Dilekçelesini Sunuyoruz

Posted by on in Duyurular
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 2797
 • Subscribe to this entry
 • Print

bütünleme sınav hakkı dilekçesiHepinizin bildiği gibi AÖF, kanunların ve YÖK kararlarının bize tanımış olduğu BÜTÜNLEME hakkını vermemekte ısrar ediyor. Bu konuda birçok kampanya düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Biz de acikogretimedebiyat.com olarak sürece hukiki destek vermek ve hakkımızı hukuki yollardan aramak için Malatya Beydağı Hukuk Bürosuna AÖF yönetmeliğinin iptali, bütünleme hakkının verilmesi ve örgünde olmayan yabancı dil III ve IV'ün kaldırılması için bir dava dilekçesi hazırlattık. Burada bu dilekçe örneğini paylaşıyor ve  aöf öğrencilerinden de bu örnekle dava açmalarını bekliyoruz.

Yapmaları gereken tek şey bu dava dilekçesini kendilerine uyarlayıp dava açmaları. Dava açmak için herhangi bir avukata ihtiyacınız da yok. üstelik korkacağınız bir masraf da bulunmuyor. Yalnızca 80 TL lik bir mahkeme harcı ödemeniz gerekiyor. Unutmayın ki eğer bütünleme hakkımız olamazsa yılda 500 TL vermeniz gerekecektir.

İşte hazırladığımız dava dilekçesi örneği:

ESKİŞEHİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

MALATYA İDARE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                    : (Adınız soyadınız). T.C.NO:

                                     (Açık adresiniz)

DAVALI                     : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü. ESKİŞEHİR.

KONUSU                  : Anadolu Üniversitesi Sınav Yönetmeliği’nin YÖK ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun sınav yönetmeliğine aykırı maddelerinin iptali ile tarafıma bütünleme sınav hakkının tanınması talebidir.

İZAHI                         :

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi(AÖF) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü okurken ……….. dersinden kaldım.

AÖF’e, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun 22.06.2012 tarihli B.30.0.HKM.045.02/5884 sayılı Sınav Hk. konulu resmi yazısında "Yüksekogretim kurumlannda sınav çeşitleri ve bunların  ders başarı notuna katkısı Yüksekögretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yüksekogretirn kurumlan senatoları tarafından belirlenir." hükmü uyannca; yıllık  veya yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksekögretim kurumlarında, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli  olmak  üzere bütünleme  sınavı hakkı  tanınmasına; ilgili yarıyıl  veya yıl sonunda  almış  oldukları ders veya derslerin  final  sınavına  girme  hakkı  elde edenlerden final sınavında  başansız olan öğrenciler ile  sınava  girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her  ders  için,  yaz  okulu  uygulaması   olup  olmadığına   bakılmaksızın,  ilgili  dönern sonlarında  bütünleme  sınavı  hakkı  tanınmasına;  koşullu  başarılı   öğrenciler  ile not yükseltme amacıyla  bütünleme  sınavına  girecek  öğrencilere  ilişkin düzenlemenin   yükseköğretim   kurumu senatolannca  yapılmasına;  final  sınavında    geçerli   olan başarı kurallarının bütünleme sınavlarında da uygulanmasına;   bütünleme  sınavı notunun  final sınavı notu yerine geçmesine; 2011-2012  güz donemine  ait bütünleme  sınavlan  da dahil bütünleme  sınavlarının  2012-2013 ogretim yılı başlamadan önce yapilmasını sağlayacak   şekilde, sınav tarihlerinin yükseköğretim kurumları tarafından belirlenmesine ve öğrencilere  gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.” kararını hatırlatarak bütünleme sınavı yapılmasını istedim. EK 1- başvuru yazısı

AÖF’nin bana gönderdiği Ek 2’de sunduğum elektronik cevabını içerir mailde  “Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yıllık sistemde öğretim yapılan bölüm ve programların tamamı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun değişik 44. maddesi gereğince 2012-2013 öğretim yılında dönemlik-kredili sisteme geçirilmiştir. Dönemlik-kredili sistemde öğretim yapılan bölüm ve programların tabi olduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8-1 maddesinde “Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi  yapılır ” denilmektedir.” cevabını vermiştir. Oysa AÖF’ün bahsettiği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun değişik 44.maddesinin son bölümünde düzenlemelerin Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenilmesi” gerektiğinden bahsedilmektedir.

Ek 3’te sunduğum Yükseköğretim Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve  B.30.0.HKM.045.02/5884 sayılı resmi yazısında aynen "Yüksekögretim kurumlarında sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı Yüksekögretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yüksekogretirn kurumları senatoları tarafından   belirlenir." hükmü uyarınca; yıllık veya yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksekögretim   kurumlannda, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınav hakkı tanınmasına; ilgili yarıyıl  veya yıl sonunda  almış  oldukları ders veya derslerin final  sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başansız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, yaz  okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili dönern sonlarında bütünleme sınavı  hakkı tanınmasına; koşullu başarılı öğrenciler ile not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına  girecek öğrencilere ilişkin düzenlemenin Yüksek Öğretim Kurumu senatolarınca yapılmasına;  final  sınavında geçerli olan basarı kurallarının bütünleme sınavlarında da uygulanmasına;   bütünleme sınavı notunun final sınavı notu yerine geçmesine; 2011-2012 güz dönemine ait bütünleme sınavları da dahil bütünleme sınavlarının 2012-2013 ögretim yılı başlamadan önce   yapılmasını sağlayacak şekilde, sınav tarihlerinin yükseköğretim kurumları tarafından  belirlenmesine ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.” denilmiştir.

AÖF 18 Ocak 2013  tarihli 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte bu hükümlere aykırı olarak 8. maddede “Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.” demiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun değişik 44.maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yönetmeliğe aykırı olarak, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine de bütünleme hakkı tanıması gerekirken AÖF bu hakkı sadece örgün eğitime vermiş ve yine aynı yönetmeliğe aykırı olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde olmayan Yabancı Dil III ve Yabancı Dil IV derslerini Açıköğretim müfredatına eklemiştir.

Bu nedenle, Anadolu Üniversitesi’nin 18 Ocak 2013  tarihli 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinin iptal edilmesini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun değişik 44. maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 06.11.1982 tarihli ve 17860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Açık Yükseköğretim Yönetmeliğe’ne ve Yükseköğretim Kurulu’nun 22.06.2012 tarihli B.30.0.HKM.045.02/5884 sayılı Sınav Hk. konulu resmi yazısı da dikkate alınarak, bütünleme sınavlarının tekrar yapılmasına ve ders içeriklerinin yönetmelikte belirttiği gibi örgün öğretim içeriklerine gore tekrar belirlenmesini istemekteyim.

Bahsi geçen sınav yönetmeliği Anayasamızın 10.maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırıdır. Çünkü aynı hak ve yetkilere sahip olunması gereken örgün öğretim öğrencilerine uygulanan müfredat içerisinde Yabancı Dil III ve Yabancı Dil IV dersleri bulunmazken tarafımıza bu derslerin verilmesi ve eğitimin zorlaştırılması aynı konumda bulunan örgün öğrenim öğrencileri ile açık öğretimde okuyan öğrenciler arasında bir ayrım yapıldığını gösterdiği gibi, örgün öğrenimde okuyan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanındığı halde tarafımıza bu hakkın tanınmaması hem eğitimde fırsat eşitliğine aykırı hem Anayasa’nın 10.maddesine ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygulanan sınav yönetmeliğine aykırı bir nitelik taşımaktadır.

Tüm bu nedenlerle, ilgili müfreatın iptali ile örgün öğrenim ve açık öğretim kurumlarında aynı müfredatın uygulanarak eğitimde birlik ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile sınav yönetmeliğinin iptal edilerek açık öğrenimde okuyan öğrencilere ve şahsıma da bütünleme sınav hakkının tanınması için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

H.NEDENLER         : 2547 sayılı Yasa, 1982 Anayasası, YÖK Sınav Yönetmeliği, AÖF Sınav Yönetmeliği ve sair her türlü yasal mevzuat.

H.DELİLLER                       : Anadolu Üniversitesi’ne …. Tarihli başvuru dilekçesi, Anadolu Üniversitesi tarafından verilen cevabi yazı, Yükseköğretim Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve  B.30.0.HKM.045.02/5884 sayılı resmi yazısı, sınav yönetmelikleri ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ/İSTEM       : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ile Yüksek Mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenler karşısında, aynı müfredat ile eğitim yapması gereken aynı bölümde okuyan öğrencilerden, örgün öğrenimde uygulanmayan Yabancı Dil III ve Yabancı Dil IV derslerinin Açık Öğretim Fakültesi müfredatından kaldırılması, Açık Öğretim Fakültesinin uygulamakta olduğu sınav yönetmeliğinin Anayasa’ya ve YÖK’na ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından çıkartılan Sınav Yönetmeliğine aykırı olması nedeniyle iptaline ve örgün öğrenim öğrencilerine tanınan bütünleme sınav hakkının tarafıma da tanınmasına, ücreti vekaletin ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 01.03.2013

 

Davacı

(Adınız Soyadınız)

 

 

 

 

 

EKLERİ : 1) Anadolu Üniversitesi’ne …. Tarihli başvuru dilekçesi,

       2)Anadolu Üniversitesi tarafından verilen cevabi yazı,

       3)Yükseköğretim Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve  B.30.0.HKM.045.02/5884 sayılı resmi yazısı.

Rate this blog entry:
0
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Cuma, 14 Ağustos 2020