Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

11.-13. YY TÜRK DİLİ

8.Ünite Metin 3-4 Soru Cevap Çalışması

1- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

    cihan bostanı kayra boldı hurrem

    bar erse ışkın emdi sözle sen hem

Cevap: Dünya bostanı tekrar şen oldu

            Hem aşkın varsa şimdi söyle

2- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

    eger bolmasa aşık çarh-ı badram

    ne ser-gerdan yörir kılgari aram

Cevap: Şayet felek aşık olmasaydı

            şaşkın yürümezdi, arada dinlenirdi.

3- menizlig kelimesinin anlamı nedir? Eklerine ayırınız.

Cevap: menizlig gibi demektir. meniz+lig

4- tınla ne demektir? Eklerine ayırınız.

Cevap: tınla, dinle demektir. tın-la-

5- munça ne demektir? Eklerine ayırınız.

Cevap: munça, bunca demektir. mu+n+ça

6- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

    munun-teg aymış ol pir-i akıl

    kim ol ermiş kamug nev içre kamil

Cevap: O akıllıların piri böyle söylemiş.

            O bütün yaratılmışların içinde olgunmuş.

7- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

    anın dergahına kıldısa zari

    oğul berdi ana gevherdin arı

Cevap: Onun dergahına yalvarıp ağladı.

            Ona cevherden saf oğul verdi.

8- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

    ugannın bahşişi deryasıdın dur

    anın şemine bermiş fazlıdın nur

Cevap: Allah’ın bahşişi deryasından uzaktır.

            Onun mumuna fazlından nur verir.

9- tirig ne demektir? Eklerine ayırınız.

Cevap: tirig, canlı demektir. tir-ig

10- üküş ne demektir?

Cevap: üküş, çok demektir.