"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Posted by on in ÖABT Notları
MEDDAHLIK Meddah, birçok kişinin içinde bulunduğu bir olayı tek başına canlandıran bir oyuncu (aktör)dur. Mimik ve şive taklitleriyle birçok kişinin, bir kişi tarafından canlandırılması demek olan meddahlık en önemli dramatik sözlü sanat türlerimiz- den birisidir. Bu sanatın, sanatkârı olan meddah, bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâye anlatır. Bu hikâyelerin bir kısmı anonim eserlerdir; bazılarının yazarları bellidir. Karagöz ve orta oyununda olduğu gibi...
Last modified on
Hits: 6100
Rate this blog entry:
0

Posted by on in ÖABT Notları
HALK EDEBİYATI  II MİT: Çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayatından bahseden hikayelerdir. (Mitleri inceleyen bilim dalına mitoloji denir) *Mit, kutsal bir hikayeyi anlatır. *Mitlerde mekan kozmik bir mekan; zaman da kozmik bir zamandır.(Kozmik: İslamiyet’e göre ruhların yaratıldığı andır.) *Tanrılar ve yarı tanrılar mitlerin ana kahramanlarıdır. *Mit doğaüstü varlıkların eylemlerinin öyküsünü oluşturur. Bu...
Last modified on
Hits: 4807
Rate this blog entry:
0

Posted by on in ÖABT Notları
                ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ     HALK EDEBİYATI  DERS NOTLARI BÖLÜM         HALK EDEBİYATI       Tarih sahnesinde var oldukları günden beri büyük başarılar kazanan ve bu başarılarla beraber büyük devletler kuran , zaman zaman da büyük felaketler yaşayan Türk milleti bu köklü tarihi boyunca ilk günden bugüne kadar milli  geleneklere bağlı , içeriği hiç değişmeyen fakat içerik...
Last modified on
Hits: 16476
Rate this blog entry:
1

Posted by on in ÖABT Notları
Eski Türk Edebiyatı ‘’ Bilinmesi Gerekenler ‘’ yy *15.yy’da Şahruh'un değerli bir kütüphanesi vardır *Uluğ Bey Semerkand'da islam aleminin en büyük rasathanesini kurdurmuş ve başına Kadızade Rumi'yi geçirmiştir. *Atabetül Hakayık'ın sonunda manzum takrizi bulunan kişi : Aslan Hoca Tarhan *Baysungur Mirza ile Uluğ Bey arasında edebi tartışma yaşanmıştır.Baysungur Mirza Hüsrevi Dehlevi'nin , Uluğ bey Nizami'nin hamsesini tercih etmiştir. *Sekkaki "Ok yaynıng...
Last modified on
Hits: 7210
Rate this blog entry:
0

Posted by on in ÖABT Notları
ÇOCUK EDEBİYATI ÇOCUK Çocuk, bedensel ve zihinsel gelişim bakımından insanoğlunun 0-16  grubu içinde kullanılan temel kavramdı Fakat bazı bilim adamları bu dönemi 0-14 yaş grubu olarak adlandırı Değişik kaynaklarda çocuk, iki yaşından ergenlik çağına kadar süren büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu , henüz ergenlik dönemine erişmemiş kız ve erkek olarak tanımlamaktadı Çocukların zihinsel gelişim süreci ile bedensel gelişim süreci...
Last modified on
Hits: 22471
Rate this blog entry:
1

Posted by on in ÖABT Notları
Ses Bilgisi Ünlüler: Azerbaycan Türkçesinde 9 ünlü bulunmak-tadır. Büyük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. Küçük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. Ünsüzler: Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Ünsüz Uyumu: Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sağ-lam değildir. Azerbaycan Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Azerbaycan Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgili şu özellikleri tespit edebiliriz: Kelime başındaki bütün kalın k sesleri, Azerbaycan Türkçesinde g olur:...
Last modified on
Hits: 5852
Rate this blog entry:
0