"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Posted by on in 5. Dönem
Karahanlı Türkçesi Atebetü’l-Hakayık 12. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği) manzum öğüt kitabıdır. Nerede ve ne zaman yaşadığını bilmediğimiz Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Memleketinin Yüknek, babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan’ın AH’ın sonuna yazdığı dörtlükten öğrenmekteyiz....
Last modified on
Hits: 9114
Rate this blog entry:
5

Posted by on in 5. Dönem
1.İslamiyet Sonrası Türk Halk Şiri’nin tasnifini aşağıdakilerden hangisi yapmıştır ?   a.Fuat Köprülü   b.Mehmet Kaplan   c.Berna Mogan   d.Ahmet Hamdi   e.Şükrü Elçin     A   2.Türk Edebiyatı’nın Menşei başlıklı inceleme kime aittir.   a.Şinasi   b.Sadullah Paşa   c.Fuat Köprülü   d.Mehmet Kaplan   e.Şükrü Elçin   C   3.Fuat Köprülü’ye göre Türk Şiirinin kökeni nerede aranmalıdır...
Tagged in: halk şiiri
Last modified on
Hits: 3246
Rate this blog entry:
0

Posted by on in 5. Dönem
1.Aşağıdakilerden hangisi,Toplum Dilbilimsel açıdan dillerin türlerinden değildir ?   a.Ölçünlü   b.Eğitsel   c.Bölgesel   d.Toplumsal   e.İşlevsel     B     2.Göstergenin Nedenselliği İlkesİ’ni dilin doğasını yansıtan temel bir ilke olarak yansıtan kimdir?   Nedim Tuna   R.R.Arat   Nicholas Pepe   P.Aalto   F.De Sussure     E   3.Aşağıdakilerden hangi dil tek heceli değildir ?   a.Türkçe...
Last modified on
Hits: 3610
Rate this blog entry:
0

Posted by on in 5. Dönem
6 ARALIK 2014 CUMARTESİ VİZE SORULARI VE CEVAPLARI (TAMAMI) 11.-13. YY1-Kuran tercüme nüshası olmayan? Semerkand2-KB Mısır nüshasını bulan? Dr.Moritz3-Orta Asya dilinin ilk evresi? Karahan Türkçesi4-Orta Türkçeyi ilk kullanan? Brockelmann5-Hangisi Karahan Türkçesi ile ilgili yanlış? Önlük-artlık uyumu yoktur.6-Hangisinde büzüşme yoktur? ögdü7-Hangisi ad eki almamıştır? yalın8-Hangisi addan ad eki değildir? +(A)d9-Hangisi sonra anlamındadır? basa10-Ara ile ilgili hangisi doğru? Sadece yalın halde kullanılır.11-Hangisi şart...
Last modified on
Hits: 3599
Rate this blog entry:
1