Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

2014-2015 Güz Ara Sınav 5. Dönem Çıkmış Soruları

Posted by on in 5. Dönem
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3212
 • Subscribe to this entry
 • Print

6 ARALIK 2014 CUMARTESİ VİZE SORULARI VE CEVAPLARI (TAMAMI)

11.-13. YY
1-Kuran tercüme nüshası olmayan? Semerkand
2-KB Mısır nüshasını bulan? Dr.Moritz
3-Orta Asya dilinin ilk evresi? Karahan Türkçesi
4-Orta Türkçeyi ilk kullanan? Brockelmann
5-Hangisi Karahan Türkçesi ile ilgili yanlış? Önlük-artlık uyumu yoktur.
6-Hangisinde büzüşme yoktur? ögdü
7-Hangisi ad eki almamıştır? yalın
8-Hangisi addan ad eki değildir? +(A)d
9-Hangisi sonra anlamındadır? basa
10-Ara ile ilgili hangisi doğru? Sadece yalın halde kullanılır.
11-Hangisi şart kipi için yanlıştır? 1.çoğul se/sa men olarak yapılır
12-Hangisi çoğuldur? eren
13-Hangisi eksiz belirtme durumu almıştır? sözün
14-Hangisinde zarf-fiil yoktur? Tenrige tapınguluk...
15-Eyvah bu gençlik hani nereye gitti?
16-Bilgisiz hayatta iken kaybolmuş gibidir.
17-Doğu rüzgarı doğudan eserek geldi.
18-Seslenseydin
19-Gelecek zaman kaç ekle yapılır? 3 ekle
20-Hangisi üleştirme sayısı? birer

16.YY
1-Hangisi Yeniceli şair değildir?
2-Sünnet düğünü hangi şehzade? 3.Mehmet
3-Hatayi mahlaslı? Şah İsmail
4-Hatayi divanı istinsah eden? Nişapuri
5-Gülşeninin Farsça şiirleri hangi kitapta? Kenzül Cevahir
6-Erbain çıkarmak
7-Hüsnü Aşkın diğer adı? Sıhhat u Maraz
8-Fuzuli Necati'ye nazire yazmıştır
9-Papağanlı beyitin anafikri? Taklidin kötülüğü (syf 49)
10-Sünbül Kasidesi? Karamanizade Mehmet Efendi
11-Leff ü neşr? Göz-gamze, tarac-Tatar
12-İvaz adlı şair? Zati
13-Hangisi Zati ile ilgili yanlıştır? Zati'ye yardım eden kişi
14-Hangisi Hayalinin örnek almadığı? Buhari
15-Vezin sorusu? 4 mefailün
16-Osmanlıca çeviri? Hicrin cefası ile yalnupdur bu gönlümi, Her şeb kapunda nale vüefgan yeter mana (syf 25)
17-Hangisi edebi merkez değil? Kahvehaneler
18-Yavuz şiirleri? ALi Nihat Tarlan
19-Şarap, meyhane şairi? Revani
20-Har kelimesinin istiare karşılığı? rakip

2.ABDÜLHAMİT
1-2.Abdülhamit'in kabul ettiği? Kanun-i Esasi
2-Hangisi dönemle ilgili doğrudur? Aydınlar en azından hürriyet düşüncesini savunurlar.
3-Hangisi yanlıştır? Muallim Naci gençlerin yolunu açtı.
4-Hangisi Servet-i Fünun'da yayımlanmamıştır? Demdeme
5-Tevfik Fikret'i yönlendiren? R.M. Ekrem
6-Ali Ekrem'in hangi yazısı? Şiirimiz
7-Hangisi Tevfik Fikret'in şiir tasnifi değil? Yaşama sevinci şiirleri
8-Mehmet Akif'in Fikret'e karşı çıktığı yazısı? Süleymaniye Kürsüsü
9-Hangisi Cenap Şehabettin ile ilgili yanlıştır? Sosyal konulara eğilim
10-Romanda ilke belirleyen? Halit Ziya
11-Hangisi Nemidenin aynısı? Bir Ölünün Defteri
12-Hangisi hikaye değil? Sefile
13-Niçin Aldatırlarmış? kimin? Hüseyin Cahit Yalçın
14-Nadide-Hayal İçinde kimin? Hüseyin Cahit
15-Halit Ziya'nın tiplemeleri? İçe dönük
16-Hangisi Safveti Ziya'nın değil? Halas
17-Hangi eşleşme yanlıştır? Samipaşazade Sezai-Romantizm
18-Hangisi 1.kuşaktan değil? A. Hamit
19-Mehmet Rauf'un Serveti-i Fünun'da yayımlanıp sonra kitaplaşan? Ferda-yı Garam
20-A.Hikmet Müftüoğlu eseri? Haristan

 

DİLBİLİM
1-Yabancı bir sözcüğün ezberle öğrenilememesi? Dil bilmek, o dilin birimlerini ve kurallarını bilmekle olur.
2-Hangisi sözcük biçim değildir? Kitapçı
3-Hangisi doğal değil? Sözcük ile gönderge arasındaki ilişki
4-Örnek cümle/ Cevabı yerine konabilir olması
5-Örnek cümle / Cevabı tekralanabilir, bağımsız ve sistematik olması
6-Hangisi sözlükbirim? Parça, deney, element
7--ler,-lar eki nasıl oluşur? sesbilimsel koşullanma
8-Hangisi dilbilgisel biçim? için
9-susuzlaştırılmış, -il ekinden itibaren taban? susuzlaştır-
10-Filipinler dil sorusu
11-Filipinler dil sorusu
12--dı,-di,-tı,-ti nedir? Aynı altbiçimin üyeleri
13-Altbiçimlerin birbiriyle ilişkisi? Bütünleyici dağılım
14-Birleşik ve öbekler farkı nedir?
15-susamış...kelimesinde kaç biçimbirim? 4
16-oldu ile yapılan? alaşım biçim
17-to empty, empty? Sıfır türetim
18-red cared neden olmaz? Anlamsal

İNGİLİZCE
1-We play sports...
2-I hate reality show...
3-Soap opera (actor)
4-I am Jane. I'm not Susan.
5-The restaurant is expensive but the food is good.
6-The bag is under the chair...
7-We go to....clubs because we love music...
8-Their favourite football team.
9-Am I in room 56? Yes, you are
10-Where do you go...
11-Tuesday, Wednesday, Thursday
12-What's your phone number? It's 999888
13-Feyza's family have 3 children. Two sons and a daughter.
14-I don't drive...
15-Where's your credit card? It's in my wallet...

TÜRK HALK ŞİİRİ
1-Ava katılmayan hangi Türkler? Kazak
2-Maniheist Uygur döneminde hangi şiir? 3 ilahi
3-15.16. yy.da oluşan şiire ne denir? Aşık şiiri
4-Kaygusuz Abdal'ın ibadet ve Allah'ı tanımak için yazdığı? Sarayname
5-Yunus Emre'nin köyü? Sarıköy
6-Ahmet Yesevi sorusu? Lokman Perende
7-Ezgisi olmayan nazım biçimi?
8-Doğu Anadolu'da türkü arasında okunan? Pişrevi
9-Düz, yedekli, cinaslı mani? Mısra Yapısı
10-Hangisi tekerleme kaynağı değildir?
11-Abdal Musa'yı Kırk Abdaldan sayan? Bursalı Belig
12-Hangisi tasavvufun ana teması değil? Riya
13-Bilmeceleri konularına göre tasnif eden? Şükrü Elçin
14-Sahabeleri gören? Tabiun
15-Ninni hakkında söyleyen araştırmacı? Ali Berat Alptekin
16-Sadece halk şiirine anonim diyen? P.N.Boratav
17-Hangisi Orhan Gazi veziri? Nizameddin Ahmed
18-Tasavvufla ilgili paragraf / araştırmacı? Köprülü
19-Hangisi yanlıştır? İslamiyet öncesi şiirin halk şiiri kapsamına alınmaması.
20-Hangisi usulsüz ezgidir? Hoyrat

ÇAĞDAŞ
1-Dil tanımı? Doğan Aksan
2-Saussere göre? Göstergenin nedensizliği
3-KIpçak grubu? Kırgız, Kazak, Tatar, Başkurt, Nogay, Kumuk, Karaçay, Balkar, Karaim.
4-Hangisi en çok konuşulan 10 dil içinde değildir? Fince
5-Altay dilleri teorisi kurucusu? Ramstedt
6-İlminsky'nin amacı? Türk çocukları Ruslaştırıp, Hristiyanlaştırmak.
7-Türk lehçe kurucusu? Radloff
8-Ağız nedir? Bir yazı dili alanı içinde mevcut farklı konuşma biçimi
9-Azerbaycan'a hakim olmayan?
10-Azerbaycan adı? Azer-ateş ülkesi
11-Lehçe tasnifi, hangisi yanlış? O bölgede konuşulan yabancı dillerin araştırılması
12-Türk-Tatar Dialektolojisi? B. Çobanzade
13-Hangisi Muharrem Ergin'in düşüncesi değil?
14-Hangisi Azerbaycan halk destanı? Varka ve Gülşah
15-Hamısı...mat etmiş, T.Türkçesi?
16-Asan nedir? Kolay
17-Fiil hangi ekleri almıştır?
18-apar- ne demek? Götürmek
19-Azerbaycan Cumhuriyetini kuran? Resulzade

Hazırlayan Gözde Hanım'a teşekkürler.

Rate this blog entry:
1
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Cuma, 07 Ağustos 2020