Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1)hangisi ton dillerindendir?

a)isveç

b)almanya

c)iran

d)fransa

e)ingiltere

cevap:a

 

2)hangisi ses bilimin inceleme alanından değildir?

a)dillerin ses düzenini inceler

b)bir dilde hangi seslerin bulunduğunu inceler

c)seslerin dizilişini ve değişimlerini inceler

d)biçimbirimlerin söylenişini inceler ve bunların kurallarını belirler

e)bütün dillerdeki sesleri kaydetmeyi ve yazmayı amaçlar

cevap:e

 

3)hangisi dildeki sözcüklerin ve sözcükleri oluşturan biçimbirimlerin nasıl söylendiğini belirler?

a)dilbilim

b)içselleştirilen sesbilgisel bilgisi

c)sesbilim

d)sesbilgisi

e)söyleyiş bilgisi

cevap:b

 

4)hangisi ses birimin değişkesidir?

a)üst birimcik

b)alt birimcik

c)alt biçimcik

d)ses birimcik

e)üst biçimlik

cevap d

 

5)biçim sesbilimsel incelemelerde başlangıç noktasını hangisi oluşturur?

a)söyleyiş bilgisi

b)içselleştirilmiş bilgi

c)en küçük çift

d)en büyük çift

e)ses birimcik

cevap:c

 

6) hangisi ana dili konuşurunun dili hakkında içselleştirmiş olduğu bilgi kaynağını oluşturur?

a)söyleniş biçimleri

b)içselleştirilen ses bilgisi

c)ses birimcik

d)ses bilim

e)ses bilgisi

cevap:a

 

7)hangisi en küçük çift değildir?

a)pul bul

b)dul dur

c)sel zil

d)dur dut

e)duy dur

cevap c

 

8)ünlü ses birimlerin özellikleri hangisinde yanlış verilmiştir?

a)i: ön kapalı düz

b)y:ön kapalı yuvarlak

c)e:ön kapalı düz

d)u:arka kapalı yuvarlak

e)a:açık arka düz

cevap :c

 

9)1.sesin sözcük içindeki yer

2.önünden ya da arkasından gelen sesin niteliği

3.sesin özelliği

hangileri dillerde sesbirimciklerin dağılımını belirleyen koşullardandır?

a)1 ve 2

b)yanlız 1

c)yanlız 2

d)1 2 3

e)2 ve 3

cevap:d

 

10)hangisi vurgu farkının anlam farkı yaptığı durumlardan değildir?

a)cins adları

b)yer adları

c)kök sözcükler

d)vurgusuz sonekler

e)özel adlar

cervap:e

 

11)seslerde farklılaşmaya yol açan süreçlere ne ad verilir?

a)sesbilimsel süreç

b)farklılaşan süreç

c)sesbirimsel süreç

d)değişim süreci

e)dilbilimsel süreç

cevap :a

 

12)hangisi yanlıştr?

a)türkçede çoğul ekinin 2 söyleniş biçimi vardır

b)dilbilim çalışmalarında amaç, değişimleri oluşturan kuralları ortaya çıkarmaktır

c)ses değişiklikleri bir sınıfı oluşturan seslerin tümüne uygulanır

d)dilbilim incelemeleri yetişkinliern dilbilgisi kurallarını betimlemeyi ve açıklamayı amaçlar

e)dillerde her biçim birim sesbilimsel bileşende çift biçim olarak yer alır

cevap:e