Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1)ses ve yazı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?a)dili kullanmanın 2 şekli vardır:konuşma ve yazmab)insan dili temelde konuşmaya dayalıdırc)yazı, dil için önemlidir bu yüzden birinci boyut taşırd)seslerin yazıya dökülmesi için kullanılan sembollere harf denire)dilbilim,bütün dillerdeki sesleri kaydetmeyi ve yazabilmeyi amaçlar.

 

cevap c

 

2)hangisi ötümlü bir sestir?a)b b)p c)f d)ç e)s

 

cevap a

 

3)hava akımı düzenekleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştıor?a)türkçede akciğer ve gırtlak hava akımı düzeneği ile oluşan sesler kullanılırb)abhazaca-kabartayca- ve gürcüce dillerinde gırtlaksıl hava akımı düzeneği ile sesler oluşurc)eve gibi afrika dillerinde artdamaksıl hava akımı kullanılırd)emmeli akciğer hava akımı düzeneği ile oluşturulan sesler hiç bir dilde kullanıılmaze)ağlarken konuşmaya çalışırken çıkardığımız sesler emmeli akciğer hava akımıdır.

 

cevap a

 

4)ünsüzlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?a)ünsüzler hava akımının gırtlak boşluğunda en yüksek derecede engellenmesi ile oluşurb)bir ünsüzün engellenme noktası o ünsüzün oluşma noktasıdırc)ünsüzler alt ve üst oluşturucuların birbirlerine değmesi sonucu oluşurd)ünsüzler, hava akımın hareketi ağızda bulunan oluşturucu adı verilen organların birbirine değmesi sonucu oluşure)oluşma biçimi ünsüzlerin oluşturucuların birbirlerine yaklaşma derecesini belirtir

 

cevap a

 

5)hangisi ünsüzlerin oluşturuluş biçimlerine göre ayrıldığı sınıflardan değildir?a)kayıcıb)akıcıc)sürtünmelid)patlamalıe)ötümlü

 

cevap e

 

6)ünsüzlerin oluşma biçimlerine göre bilgilerden hangisi yanlıştır?a)patlamalı ünsüzler alt ve üst oluşturucuların birleşip hava akımını tamamen engellenmesi ile olşrb)b-t-d-k-g sesleri patlamalı seslerdendirc)sürtünmeli ünsüzlerin oluşumunda alt ve üst oluşturucular birbirilerine yakşlaşır hava akımı tamamen engellenmezd)s-z-ç sesleri sürtünmeli ünsüzlerdendire)m genizsil ünsüzdür

 

cevap d

 

7)alt oluşturuculardan en oynak organ hangidir?a)küçük dilb)dilc)alt dudakd)alt dişlere)damak

 

cevap b

 

8)hangisi dilin alt oluşturularındandır?a)dilb)damakc)küçük dild)art damake)boğaz

 

cevap a

 

9)1.akciğer2.gırtlak3.damak4.hava borusuhangisi dillerde hava akımını başlatıcı işlevi gören organlardır?a)1-2b)1-2-3c)1-2-3-4d)1-3e)2-4

 

cevap b

 

10)ses tellerin titremesi sonucu oluşan seslere ne ad verilir?a)patlamalıb)sürtünmeliic)genizsild)ötümlüe)ötümsüz

 

cevap d

 

11)hangisi konuşmada kullanılan sesleri oluşturma sürecinde kullanılan organlardan değildir?a)karaciğerb)akciğerc)ağız boşluğud)hava borusue)burun boşluğu

 

cevap a

 

12)1.dil ucu2.dil palası3.dil ardı4.dil yuvasıhangileri dilin değişik bölümlerindendir?a)1-2b)yanlız 1c)1-2-3c)1ve 3d)3-4

 

cevap c

 

13)hava akımının engellenme derecesi en az olan ünsüz hangisidir?a)akıcıb)yan akıcıc)üst damaksıl akıcıd)kayıcı ünsüze)genizsil ünsüz

 

cevap d

 

14)1.ağzın açıklık kapalılık durumu2.dilin ağız içindeki konumu3.dudakların yuvarlak olup olmamasıhangileri ünllülerin oluşturulmasına etkili olan sesbilgisel özelliklerdendir?a)yanlız 1b)1ve 2c)yanlız 2c)1-2 ve 3d)yanlız 3e)1ve3

 

cevap c

 

15)hangisi doğal sınıfı üyelerinden değildir?a)süreklilerb)süreksizlerc)engellilerd)titreşimlilere)palasıllar

 

cevap e

 

16)dilin dinlenme halinde bulunduğu konum hangisidir?a)üst bölgeb)alt bölgec)dudak durumud)düz ünlüe)yuvarlak ünlü

 

cevap b

 

17)hangisi patlamalı sürtünmeli ünsüzdür?a) bb)sc)çd)ne)ş

 

cevap c

 

18)hangisi yan akıcı ünsüzdür?a)lb)jc)rd)ke)g

 

cevap a

 

19)hangisi sürekliler sınıfına dahildir?a)s b)z c)ş d)j e)m

 

cevap e

 

20)hangisi hışırtılı seslerden değildir?a)zb)şc)zd)ce)t

 

cevap e