Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

16. YY Türk Edebiyatı

Soru Cevap (5. Ünite) 16

1-Gelibolu da 1541 yılında doğan şair, tarihçi, devlet adamı olarak tanınan kişi kimdir?

-Gelibolulu Mustafa Ali

 

2-Gelibolulu Mustafa Ali’nin Bosna ya divan katibi olarak atanması hangi eserini Sokullu Mehmet Paşa ya sunması üzerine olmuştur?

 -Heft Meclis

 

3-Gelibolulu Mustafa Ali’ nin mahlasları neleredir?

-ilk zamanlarda Çeşmi, sonra Ali’dir.

 

4 Gelibolulu Ali’nin manzumesinde anlattığı guy u çevgan nedir?

Açık bir alanda at üzerinde, elde bulunan ucu eğri bir sopa (çevgan)  ile top (guy) a vurularak oynanan bir tür oyundur.

 

5-Gelibolulu Mustafa Ali’ nin kaç mesnevisi vardır? İsimleri?

-5 tane yani bir hamse oluşturacak kadar.

Mihr-ü Mah,

Riyazü’s-Salikin,

Tuhfetü’l-Uşşak,

Mihr’ü Vefa,

Camiü’l-Buhur Der-Mecalis-i Sur

 

6-Gelibolulu Ali’nin II. Murad’ a sunduğu fakat umduğunu bulamadığı eseri hangisidir?

-Zübdetü’l-Tevarih

 

7-Pek çok divanda bulunmayıp Ali Divanın da yer alan bahr-ı tavil örnekleri nasıl şiirlerdir?

-Aruzun fe’ilatün mefa’ilün müstef’ilün cüzlerinden her birinin istenildiği kadar tekrarla yazıldığı, ilk örneklerine XV. (15.) yüzyıldan itibaren rastlanılan her yy da az da olsa yazılan şiirlerdir.

 

8-Ali hangi şairlere nazire söylemiştir? Hangi Fars şairlerden etkilenmiştir?

Şeyhi, Necati, Mesihi gibi önceki asrın

Baki, Hayali, Ruhi, İshak,Usuli,Fuzuli,Sultan Murat, Celal,Salih,Emri,Gınayi,Rahmi gibi çağdaşı olan gazel şairlerine nazire söylemiştir.

Hafız-ı Şirazi ve Molla Cami’ den etkilenmiştir.

 

9--Gelibolulu Mustafa Ali’nin kaç divanı vardır? Hayatını dönemlerine göre tasnif ederek oluşturduğu divanları nelerdir?

-Dört divanı vardır.  Hayatını dönemlerine göre tasnif ederek oluşturduğu iki divanı; Varidatü’l-Enika ve Layihatü’l-Hakika dır.

 

10-Ali’ nin adı geçen iki divanından seçmeler yaparak başına bir mukaddime ekleyerek oluşturduğu eserinin adı nedir?

-Sadef-i Sad Güher