Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

XI.XIII. Yüzyıllar Türk Dili

(7.Ünite)

KISASÜ’L –ENBİYA (NEBİLERİN KISSALARI)

  

Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir.

Nasiru’d-din Bin Burhanu’d-din Ar-Rabguzitarafından yazılmıştır. (1310-1311)

Nasiru’d-din Tok Buga’yasunulmuştur.

Farsça bir eserin Türkçeye uyarlanmış halidir.

Peygamber kıssalarını konu alır.

Peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk, tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de

Eserin ; Londra’ da 1 , Saint Petersburg’da 6, Paris’te 1, Bakü’de 1 ve İsveç’te 2 nüshası vardır.

Kazan’da birkaç defa basılmıştır.

En eski nüshası Londra British Museum Add.7851 ‘de muhafaza edilen nüshadır.

Ve GRONBECHtarafından tıbkı basım olarak 1948’de Kopenhag’da basılmıştır.

Karşılaştırmalı neşrini ve İngilizce çevirisini yapanlar ; Hendrik BOESCHOTEN, M.VANDAMMEve Semih

Türkiye’de Aysu ATAtarafından 1997’de yayınlanmıştır.

 KELİME İZAHLARI  ;

anut-‘hazırlatmak’ : -t, anu-(< anu-t-)

barçasın ‘hepsini’ : +n, +sı, barça (< barça+sı+n)

bilmes‘bilmez’ : -mes, bil-(< bil-mes)

burun ‘evvel’ : < burun

burunrak ‘evvelce’ : +rak, burun (< burun+rak)

çarlayur ‘bağırır’ : -yur, +la-, çar (< çar+la-yur)

çerigi ‘askeri’ : +i, çerig (< çerig+i)

èdergil ‘takip et’ : -gil, èder-(< èder-gil)

èkegüdin ‘ikisinden’ : +din, +egü, èki (< èki+egü+din)

èkki ‘iki’ : < èkki

èltip ‘iletip’ : -ip, èlt-(< èlt-ip)

èriñni ‘kocanı’ : +ni, +iñ, èr (< èr+iñ+ni)

èwlükiñe ‘eşine’:+ñe, +i, +lük, èw (< èw+lük+i+ñe)

ingen ‘inen’ : -gen, in-(< in-gen)

ıñrap ‘ağlayıp inleyip’ : -p, +a-, ıñır (< ıñır+a-p)

karı ‘karış’ : < karı

kèçe ‘gece’ : < kèçe

kediglep ‘örtünüp, gizlenip’ : -p, +le-, -ig, ked-(< ked-ig+le-p)

keñeştiler ‘danıştılar’ : -ler, -ti, keñeş-(< keñeş-ti-ler)

koldılar ‘istediler’ : -lar, -dı, kol-(< kol-dı-lar)

kopardılar ‘inşa ettiler’ : -lar, -dı, kopar-(< kopar-dı-lar)

körklüg ‘güzellik’ : +lüg, körk (< körk+lüg)

küdedgey ‘koruyacak’ : -gey, küded-(< küded-gey)

muña ‘buna’ : +ña, mu (< mu+ña)

munda ‘sıkıntıda’ : +da, mun (< mun+da)

nelük ‘nasıl’ : < nelük

oglanlarıdın ‘oğlanlarından’ : +dın, +ları, oglan

olarga ‘onlara’ : +ga, olar (< olar-ga)

olturtdı ‘oturttu’ : -dı, -t-, oltur-(< oltur-t-dı)

olturur ‘oturur’ : -ur, oltur-(< oltur-ur)

sıñar ‘-a doğru’ : < sıñar

sözleşürde ‘sözleştiğinde’ : -de, -ür-, -ş-, +le, söz (< söz+le-ş-ür-de)

tègme ‘her’ : -me, tèg-(< tèg-me)

tokuşsa ‘savaşsa’ : -sa, -ş-, toku-(< toku-ş-sa)

tugdı ‘doğdu’ : -dı, tug-(< tug-dı)

tumşukıñ ‘gagan’ : +ın, tumşuk (< tumşuk+ıñ)

ünüp ‘yontup’ : -üp, ün-(< ün-üp)

üñürdin ‘mağara’ : +din, -ür, üñ-(< üñ-ür+din)

urugındın-tururlar ‘soyundandır’ : +lar, turur; +dın, +ın, urug (< urug+ın+dın-turur+lar)

yagı ‘düşman’ : < yagı

yalawaç ‘peygamber’ :

yemürdi ‘devirdi’ : -di, yemür-(< yemür-di)

yinçüdin‘inciden’ : +din, yinçü (< Çin. yinçü+din)

yıgaçındın ‘ağacından’ : +dın, +ın, yıgaç (< yıgaç+ın+dın)