Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

UYGUR TÜRKÇESİ ÜNİTE-1 DENEME SORULARI

 1-Ötüken Uygur Kağanlığı hangi tarihler arasında hüküm sürmüştür?

 A-680-744

B-744-840

C-840-970

D-970-1100

E-1100-1250

  

2-Uygur etik adı ilk olarak hangi yazıtta yer almıştır?

 A-Çoyren Y.

B-Tonyukuk Y.

C-Yesünke Taşı

D-Karabalasagun Y.

E- Bilge Kağan Y.

 

 3-Karluk ve Yağma Türklerinin 751 Talas savaşında Arapların yanında olarak savaşı kazanmalarını sağlamasının asıl nedeni hangisidir?

 A-Orta Asya’nın Çin egemenliğine girmesini istememeleri

B-Çinlilerin Tanrı Dağlarının batısına geçmelerini istemeleri

C-Batı Türkistan’ın Arap tehlikesinde olması

D-Çinlilerin kağıt yapmayı öğrenmek istemesi

E-Akdenizin Çin egemenliğine girmesini istemeleri

  

4-Karahanlı Devleti zamanında hangisi gerçekleşmedi?

 A-Türkistan’ daki Kamlık,Buda ve Mani dinlerine mensup yerli ve göçebe Türklerle serbest ticaret yapılması

B-Türklerin Müslümanlıkla tanışıp İslamiyeti benimsemesi

C-Yunan felsefi eserlerinin Arapçaya çevrilmesi

D-Türklerin savaşta tutsak düşen Çinlilerden kağıt yapımını öğrenmesie

E-Semerkand imalathanelerinde yapılan ilk kağıtların Orta Doğu ve Akdeniz’e yayılması

 

5-Moğolistan Türklerinin veya Uygurların kurduğu ilk şehir olarak kabul edilen şehir hangisidir?

 A-Karaşehir

B-Bay-Balık

C-Kaşgar

D-Ötüken

E- Yenisey

  

6-Mani dinini resmi din olarak kabul ettiren hükümdar hangisidir?

 A-Bögü Kağan

B-Bilge K.

C-Bumin K.

D-İlteriş K.

E-Köl Tigin K.

 

 

7-Hangisi Bögü Kağan’ın mani dinini resmi din olarak kabul ettirme nedenleri arasında gösterilemez?

 

A-mani dininin bedensel ve maddi şeylere nefretle bakması

B-mani dininin kabulü ile halkın kültür seviyesinin yükseleceği beklentisi

C-mani dininden Çinlilerin nefret etmesi

D-Bögü Kağan’ın mani dininin kurucusu Soğdlarla ittifak kurmak istemesi

E-Halkın Budizm,Nesturi Hıristiyanlığı ve Zerdüştlük gibi dinlerden soğumuş olması

  

8-Ötüken Uygur Kağanlığı hangisi tarafından yıkılmıştır?

 A-Çinliler

B-Karluklar

C-Kırgızlar

D- Moğollar

E-Abbasiler

  

9-Koço Uygur Kağanlığı hangi tarihler arasında hüküm sürmüştür?

 A-680-744

B-744-840

C-840-1250

D-1250-1266

E-1400-1550

  

10-Budizmi Çinli rahipHui-Lin’in telkinleriyle kabul edip manastırlar yaptıran ve kuzey Çin imparatorundan dini kitaplar göndermesini isteyen hangisidir?

 

A-Muhan K.

B-Taspar K.

C-Bilge K.

D-Bumin K.

E- Bögü K.

 

CEVAP ANAHTARIDIR

 

1-B

2-E

3-A

4-C

5-B

6-A

7-E

8-C

9-C

10-B

HAZIRLAYAN :İrem Sevük Dağaşan

 

BELGELEYEN :ABDURRAHMAN ALBAYRAK