Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI -2 SORULARI   

1. Hiciv sözcüğünün kelime anlamı aşagıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a.eleştiri b.küçümseme c.alaylı yergi d.alay etmek e.övmek

CEVAP:C  

2. Asıl söylediğinin tersini ifade etme sanatına ne ad verilir? a.mizah b.hiciv c.konvert d.ironi e.eleştiri

CEVAP:D  

3. Mizahın işlevi aşagıdakilerden hangisidir?  

a. eleştirmek ve kurgulamak

b.düşünmeksizin güldürmek

c.canlandırmak ve hissettirmek

d.şaşırmak ve sosyal düzeni bozmak

e.eğlendirmek ve aksayan yönleri göstermek

CEVAP:E   4. Aşağıdakilerden hangisi hicivlerinde argo söyleyişede başvurmuştur?   a. Direktör Ali Bey

b.Mehmet Eşref

c.İbrahim Şinasi

d.Namık Kemal

e.Teodor Kasap

CEVAP:B  

5. Namık Kemal'in, Sadrazam Mahmet Nedim Paşa'yı hicvetmek için kaleme aldığı kitabın adı aşagıdakilerden hangisidir? a.Av'ava-name

b.Hırrename

c.Lehçetü'l Hakayık

d.Zafername

e.Seyyareler

CEVAP:B  

6. İlk Türkçe mizah gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?   a.Diyojen

b.Geveze

c.Meddah

d.Boşboğaz Bir Adem

e.Çıngıraklı Tatar

CEVAP:D  

7. "Av'ava-name(havlama kitabı)" kim tarafından kaleme alınmıştır?   a.Sadrazam Ali Paşa

b.Bağdatlı Ruhi

c.Şinasi

d.Ethem Perdev Paşa

e.Teodor Kasap

CEVAP:D  

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilk mizahi sözlüğü olma özelliğini taşımaktadır?  

a.Seyyareler

b.Lehçetü'l Hakayık

c.Atabetü'l Hakayık

d.Hasb-i Hal

e.Zafername Şerhi

CEVAP:B  

9.Mizahı bedensel şiddetten ayırarak keslin dilli bir sanata dönüştüren toplum aşağıdakilerden hangisidir?  

a.Atinalılar

b.Romalılar

c.Fransızlar

d.Bizanslılar

e.Çinliler

cevap:A  

10. Türk edebiyatında yerel fıkra tipleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?   a.İncili Çavuş

b.Addar Köse

c.Bektaşi

d.Bekri Mustafa

e.Nasrettin Hoca

CEVAP:E  

11. İlk mizah dergisi aşagıdakilerden hangisidir?  

a.Boşboğaz Bir Adem

b.Hayal

c.Çaylak

d.Terakki

e.Çıngıraklı Tatar

CEVAP:D  

12. Türk edebiyatının başarılı ilk politik hicivleri arasında aşagıdakilerden hangisi yer alır?  

a.Şair Evlenmesi

b.İntibah

c.Vuslat

d.Araba Sevdası

e.Zafername cevap:e   13. I.Kanlıcalı Nihat   II.Kazım Musa Paşa

III.Mehmet Sait Bey

IV.Ziya Paşa

Yukarıdakilerden hangileri mizah ve hiciv yazarları arasında yer alır?

a.Yalnız IV

b.yalnız II

c.I ve II

d.I ve IV

E.I,II,III ve IV CEVAP:E   14. "Şair" lakabıyla tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?   a.Ziya Paşa

b.Mehmet Eşref

c.Direktör Ali Bey

d.Ebuzziya Tevfik

e.Teodor Kasap

CEVAP:B  

15. Yenileşme döneminin asıl mizah yayıncısıdır. Çıkardığı " Diyojen", "Çıngıraklı Tatar", ve " Hayal" adlı eserlerle mizah alanında geniş etkiye sahir olmuştur.   Yukara tanıtılar kişi kimdir?

a.Hovsep Vartan Paşa

b.Teodor Kasap

c.Mehmet Tevfik

d.Mihaliki Efendi

e.Ebuzziya Tevfik

CEVAP:B  

16. Aşağıdaki gazete,dergi çıkaran kişiler ve çıkarıldıkları yayınlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   a.Diröktör Ali Bey-Diyojen

b.Mihaliki Efendi-Şafak

c.Mehmet Tevfik-Çaylak

d.Vartan Paşa-Boşboğaz Bir Adem

e.Zakarya Beykozluyan-Latife

CEVAP:A  

17. Şair Evlenmesindeki Müştak Bey, Karagöz oyununda asagıdaki karakterlerden hangisine benzetilmiştir?   a.Deli Bekir

b.Zenne

c.Karagöz

D.Hacivat

e.Beberuhi cevap:c   18.Namık Kemal'in İntibah adlı romanında mekan asagıdakilerden hangisidir? a.Edirne b.Bursa c.İznik d.İstanbul e.Konya cevap:d   19.Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseri kaç yılında yayımlanmıştır? a.1890 b.1891 c.1892 d.1893 e.1894 Cevap:b   20, Akif Paşa, "Mersiye" adlı eser ile hangi dönem sanatkarları etkiler?   a.milli edebiyat

b.cumhuriyet dönemi

c.Fecr-i Ati dönemi

d.yenileşme dönemi

e.servet-i Funun dönemi CEVAP:D   21. Aşagıdakilerdenhangisi Mehmet Eşref'in hicivlerini topladığı kitaplardan biri değildir?   a.İstimdad

b.Deccal I

c.Deccal II

d.Deccal III

e.İran'da Yangın Var CEVAP:D   22. Şair evlenmesi oyunu Türk edebiyatına aşagıdaki akımlardan hangisini getirmiştir?   a.Parnasizm

b.Klasizm

c.Realizm

d.Fütürizm

e.Romantizm CEVAP:C   23. Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı oyunu yazarken aşagıdaki sanatçılardan hangisinden etkilenmiştir?   a.V.Hugo

b.James

c.Mallerme

d.Cervantes

e.Moliere CEVAP:E   24. Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal'in İntibah adlı romanında yer alan isimlerden biri değildir?   a.Ali Bey

b.Ebullaklakatü'l-enfi

c.Atıf Bey

d.Mehpeyker

e.Dilaşub CEVAP:B   25. İbnürreşat Ali Ferruh'a ait olan oyun aşağıdakilerden hangisidir?   a.Kara Bela

b.Huşenk

c.İçli Kız

d.Liberta

e.Gülnihal CEVAP:B   26. Namık Kemal'in üzerinde en fazla çalıştığı eseri?   a.Zavallı Çocuk

b.Celaleddin Harzemşah

c.Vatan Yahut Silistre

d.Kara Bela

e.Gülnihal CEVAP:B   27. Aşağıdakilern hangisi mizahi ögeler taşıyan romanlarımızdan biridir?   a.Sergüzeşt

b.Zehra

c.İntibah

d.Cezmi

e.Felatun Bey'le Rakım Efendi CEVAP:E 28.       GÜN UZAR YÜZYIL OLUR SORU:batılıların nuvelle dediği sekiz uzun öyküyü yazan tanzimat dönemi yazarı kimdir?     a-abdülhak hamit tarhan

b-recaizade mahmut ekrem

c-samipaşazade sezai

d-ahmet hamdi tanpınar

e-nabizade nazım cevap:e SORU: üyküyü bagımsız bir tür olarak ifade eden tanzimat sanatçısı aşagıdakilerden hangisidir?     a- abdülhak hamit tarhan

b-ibrahim şinasi

c-nabizade nazım

d-mehmet celal

e-hiçbiri CEVAP:E SORU: 1-geleneksel öykü ile modern öykü arasındaki ilk öyküyü yazan giritli aziz efendinin eseridir.   2-edebiyatımızda ilk felsefi eserleri vermesi ile öne çıkan yazarımızdır.   3-tanzimat döneminde afrikanın coğrafi yapısıyla ilgili bir öyküsü bulunan yazarımızdır

 

4-tanzimat tiyatrosunda molierden yapyıgı cevirilerle ilk komedi oyunlarını tiyatromuza taşıyan oyun yazarıdır.

 

yukakırıda madellenmiş bilgiler aşagıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır

 

a-muhayelat-ı aziz efendi

 

b-ahmet vefik paşa

 

c-fatma aliye hanım

 

d-ahmet mithat efendi

 

e-fatma makbule hanım

CEVAP:e

SORU: AŞAGIDAKİ SEÇENEKLERİN HANĞİSİNDE VERİLEN ESER-YAZAR-TÜRÜ AÇISINDAN DOĞRU OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞTİR?    

A-CELALETTİN HARZEMŞAH-SELANİKLİ FAZLI NECİP-ÖYKÜ

B-MUHADARAT-FATMA MAKBULE HANIM-ROMAN

C-TASVİRİ EFKAR-NABİZDE NAZIM-GAZETE

D-FLORA-MUSTAFA REŞİT-ÖYKÜ

E-KEDİLER-SAMİPAŞAZADE SEZAİ-DENEME

CEVAP:D  

SORU: 1-köylü milletin efendisidir   2-bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur.

3-yiğidi öldür hakkını yeme

4-büğünkü tembellik yarının hırsızlıgıdır.   yukarıdaki atatsözleri ve görüşlerden hareketle ortak görüşün savunulduğu tanzimat dönemi türk edebiyatının bütünlük sağladığı eser aşagıdakilerden hangisidir?  

a-karabibik

b-kıssadan hisse

c-turfan da mı yoksa turfa mı?

d-zehra

e-hikaye-i magdurin

CEVAP:C

SORU: benim gözyaşlarım sayfada mürekkebin dansı gibidir.   yukarıdaki görüş aşagıdaki tanzimat sanatçılarından hangisine ait olabilir?  

a-nabizade nazım

b-ahmet mithat efendi

c-recaizade mehmut ekrem

d-abdülhak hamit tarhan

e-ziya paşa

CEVAP:C  

 

1)aşağıdakilerden hangisi 2. kuşak romancılar arasında yer     almaz

a-sami paşazade sezai

b-mahmut ekrem

c-mizancı mehmet murat

d-nabizade nazım

CEVAP:D

2)romanda zaman geçişinin kuvvetle hissedildiği roman hangisidr?

a-zehra

b-araba sevdası

c-sergüzeşt

d-eylül CEVAP:C   3)ressam halil paşa tarafından resimlenen ilk romanımız?   a-araba sevdası

b-araba aşkı

c-bir arabam bile yok

d-arabasız olmaz CEVAP:A 4)1889 da yazılmasına rağmen ancak 1896 da serveti funun     dergisinde tefrika edildikten sonra yayımlanna romanımız?

a-zehra

b-sergüzeşt

c-araba sevdası

d-turfandamı yoksa turfa CEVAP:C 5)iç konuşma ve bilinç akışı tekniğini başarı ile kullanan   romanımız? Cevap:araba sevdası   6)aşağıdakilerden hangisi köye yöneliş romanlarından değildir?   a-turfandamı yoksa turfamı

b-bir gerçek hikaye

c-bahtiyarlık

d-karabibik

e-sergüzeşt cevap:E 7)kenan akyüzün "türkçede ilk psikolojik roman kabul edebilir"     diye bahsettiği romanımz?

a-zehra

b-karabibik

c-sergüzeşt

d-araba sevdası

CEVAP:A

8)BATI TARZINDA ILK OYUNLARI YAZANLAR? CEVAP:DİREKTÖR ALİ-NAMIK KEMAL-ŞİNASİ  

9)EBUZZIYA TEVFIK ILK TURKCE TELIF OYUN? CEVAP:ECELİ KAZA

10)defteri amalim-flora kime aittir? CEVAP:MEHMET REŞİT 11) dilaver o-sarayda mecnunlar-garip aileler kime aittir? CEVAP:FAZLI NECİP 12)küçük gelin-leman-cemile kime aittir? CEVAP:MEHMET CELAL 13)Suhrab yahut ferzendusk(trajedı),besa yahut kime aittir? CEVAP:ŞEMSEDDİN SAMİ 14)naturalist anlayışa örnek olması açısından yazılan ,iş     ,aşk,evlilik ilişkileri çevresinde olay örgüsü kurulan romanımız?

a-zehra

b-sergüzeşt

c-eylül

d-fatma CEVAP:A   15)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEHMET EŞREF’İN HİCİVLERİNİ TOPLADIĞI KİTAPLARDAN BİRİ DEĞİLDİR?   A)İSTİMDAD

B)DECCAL I

C)DECCAL II

D)DECCAL III

E)İRAN’DA YANGIN VAR CEVAP:D   16)Tanzimat dönemi ikinci kuşağında ele alınan başlıca konularından değildir?   A-Alaturka –alafranga tartışması

B-Kızların eğitim durumu

C-Görücü usulü ile evlilik

D-sosyal hayat-kölelik CEVAP:D   17?Ara Nesil yazarlarından değildir?   A)-Mustafa reşit

B)-Fatma Aliye Hanım

C)-Nabizade nazım

D)-Ahmet Mithat

E)-Selanikli Fazlı Necip CEVAP:D 18)sabrü sebat-tarık-ilhan -nesteren kime aittir) CEVAP:ABDULHAK HAMİT   19)hangisi 2. kuşak romanın özelliklerinden değildir? a-ülkenin içinden geçtiği ekonomik güçlükler,üretmeden tüketme     gibi problemler romna kişilerinin açmazlarına dönüşür

b-mekan ve insan betimlemelerindeki başarı artmıştır

c-karakter ve tip oluşturmada başarılıdırlar

d- sürrealizmden etkilenmişlerdir CEVAP:D 20)ayyar hamza-letafet kime aittir? CEVAP:DİREKTÖR ALİ BEY   21)Fazlı Necip gazetecilik ve dergiciliğin yanında roman yazarlığı da yapmıştır.   Başlıca eserlerinden değildir?

A)-Garip aileler

B)-Bir gençliğin güzarı

C)-Dilaver o

D)-küçük gelin

E)-Sarayda mecnunlardır. CEVAP:D 22)Osmanlı devletindeki ilk roman yazan bayandır.Felsefe üzerinede eserleri vardır.? CEVAP:FATMA ALİYE HANIM   23)Fatma Aliye eselerinden değildir)   -Meram

-George Ohnet "Volent"

-Hayal ve hakikat

-Muhadarat

-Refet

-son salon ve aşk

-Levahiy-i hayat

-Enin CEVAP:SON SALON VE AŞK   24)İLK TÜRKÇE MİZAH DERGİSİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?   A)BOŞBOĞAZ BİR ADEM

B)TASVİR-İ EFKAR

C)TERAKKİ

D)DİYOJEN

E)ÇAYLAK CEVAP:C   25)TENCERE YUVARLANDI KAPAGINI BULDU-Akıldan bela kime aittir?   A)a.mithat

B)muallim naci

C)s.sezai

D)mizancı m.murat

E)abdülhak hamit CEVAP:D 26)akif paşa nın mersiye de ölümün işleyişinde gelenekten     ayrıldığı yanı nedir?

a-ölüm ve ölüm sonrasını işler

b-insan vücudunu öne çıkarması CEVAP:B   27)“AV’AVANAME(HAVLAMA KİTABI)”KİM TARAFINDAN KALEME ALINMIŞTIR?   a.mithat

b.sadrazam ali

c.sezai

d.ethem pertev

e.bağdatlı ruhi CEVAP:D 28)sevgiliye kavuşma-düğün gecesi karşılığı? CEVAP:ŞEB-İ ARUZ   29)EĞLENDİRMEK VE AKSAYAN YÖNLERİ GÖSTERMEK kime aittir?   a.mizah

b.hiciv

c.masal

d.hikaye

e.eleştiri CEVAP:A   30)23 bölüme ayrılmıştır   ilk 3 bölümde Ali bey tanıtılır?bahsi geçen romanımız kimdir?

a.cezmi

b.sergüzeşt

c.intibah

d.nesteren

e.küçük gelin CEVAP:C   31)MİZAHİ ÖGELER TAŞIYAN ROMANLARIMIZDAN BİRİDİR?   a.zehra

b.intibah

c.felatun beyle rakım efendi

d.sergüzeşt

e.cezmi CEVAP:C   32)eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   a.mehmet eşref=iranda yangın var

b.bağdatlı ruhi=terkibi bend

c.mehmet celal=heder

d.hamit=içli kız

e.abdulhalim memduh=bedriye,nalan CEVAP:C   33)Alaturka –alafranga tartışması   2-Kızların eğitim durumu

3-Görücü usulü ile evlilik

4-Cariyelik ve köleliğin ele alınması Hangi dönemin hang kuşağı içinde olan konulardandır? CEVAP:2.KUŞAK   34)YENİLEŞME DÖNEMİNDE YAYINLANAN MİZAHA YÖNELİK GAZETE VE DERGİLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?   A)DİYOJEN

B)ÇINGIRAKLI TATAR

C)LATİFE

D)GEVEZE

E)TERCÜMANI AHVAL CEVAP:E 35)''ölümle değişme'' düşüncesi hangi şairler tarafından ortaya çıkmıştır? CEVAP: Akif paşa- Yunus emre- Tanpınar   36)mehmet celalin uzun öyküsü aşğ hangisidir?   a.cemile

b.küçük gelin

c.venüs

d.leman

e.isyan cevap:c   37)n.nazımın zehra romanı hakkında aşğ hang yanlıştır?   a.realist-natüralist anlayışa bağlıolarak yazılmış ilk romanlardandır

b.ara nesil mensupları arasında öne çıkar

c.iradesizliğin ve intikam duygusunun romanıdır

d.mehmed raufun eylül romanından önce gelir

e.ibrahim şahinin dikkat çekmesiyle roman ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir cevap:e   38)kara kitap kime aittir?   a.şeyh galib

b.sabahattin ali

c.ferit edgü

d.orhan pamuk

e.dede korkut cevap:d   39)romanın dramatik yapısı vetarihsel gelişimini anlattığı çalışma kime aittit?   a.sezai

b.halit ziya

c.giritli ali aziz

d.a.mithat

e.hamit cevap:b   40)1-aşk ve evlilik entrikalarıylabirlikte yürüyen dolandırıcılık ve soygun sonucunda kişinin yaptıklarının cezasının görmesi ele alınır   2-eğlence hayatına düşkün birinin serbest yaşam tarzı ele alınır

3-eğitimin önemi göstermek için ve hayatını çiçekçilik yaparak sürdürmek zorunda olduğu ele alınır

aşğ hangisi yukardakilerde sırayla doğru eşleştirmededir?

a.diplomalı kız-mihnetkeşan-bir fitnekar

b.mihnetkeşan-bir fitnekar-diplomalı kız

c.bir fitnekar-mihnetkeşan-diplomalı

kız

d.bir fitnekar-diplomalı kız-mihnetkeşan cevap:c DİDEM YAZICI   1-**Aşağıdakilerden hangisi karakter ve düşünce sentezleyici anlatılarda öne çıkar?   A)Olaylar

B)Yazar

C)Mekan

D)Zaman

E)Kavramlar ve simgeler CEVAP:E   2-**Aş. hangisi Hikâyenin yapısında yer almaz?   A)Olay örgüsü

B)Kişiler

C)Zaman

D)Mekan

E)Dil CEVAP:E 3. 3-**Batı dillerinden yapılan öykü ve roman çevirilerinden sonra ilk öyküler aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?     A)Giritli Ali Aziz Efendi

B)Ahmet Mithat Efendi

C)Nabizade nazım

D)Mehmet Celal

E)Fatma le Leman CEVAP:B 4-**Küçük Şeyler” adlı eser aş. hangisine aittir?     A)Nabizade Nazım

B)Halit Ziya Uşaklıgil

C)Mustafa Reşit

D)Sami Paşazade Sezai

E)Mehmet Celal CEVAP:D   5-**Aşağıdakilerden hangisi Nabizade Nazım’ın öyküleri arasında yer almaz?   A)Bir Hatıra

B)Bir Fakir Aile

C)Seyyie-i Tesamüh

D)Zavallı Kız

E)Teehhül CEVAP:E 6. 6-**Klâsik öykü çizgisi içinde ortaya çıkan değişmenin ilk örneği olan ve üç hayal ve her hayalin başında bir çerçeve öyküsü bulunan eser ve yazarı kimdir? CEVAP:MUKAYYETÜL AZİZ EFENDİ 7-**Eğlence hayatına düşkün birinin serbest yaşama tarzını değiştirerek evlenmesi aşağıdaki öykülerin hangisinde işlenmiştir?     A)Bir Fitnekar

B)Bir Gerçek Hikaye

C)Mihnetkeşan

D)Emanetçi Sıtkı

E)Diplomalı Kız CEVAP:C 8-**Ahmet Mithat Efendi’nin öyküleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?     A)Öykülerinde meddah tarzı anlatıma bağlı laubali bir üslup kurmuştur.

B)Sanat endişesine, yapmacık söyleyişlere düşmez.

C)Karşısında dinleyiciler varmış gibi, sohbet havasında bir ifade tarzı geliştirmiştir.

D)Öykülerinde estetiği ve sanatı merkeze almıştır.

E)Öykülerinde yerli hayatı ayrıntılarıyla konu etmiştir CEVAP:D 9-**I. Dede Korkut Öyküleri     II. Hüsn ü Aşk

III. Kara Kitap

Yukarıda verilenlerden hangileri karakter ve düşünce sentezleyici anlatılardır?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)II ve III

E)I,II, III CEVAP:D   10-**Mukaddime-i Celal’de kendi romanından “hikaye”diye söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?   A)Halit Ziya

B)Namık Kemal

C)Mehmet Celal

D)Fatma Makbule Leman

E)Emin Nihat CEVAP:B 11-**Kölelik konusunu ilk kez ele aldığı Esaret öyküsünde köleliğin insan hayatındaki yerini bireysel yönüyle işleyen aşağıdakilerden hangisidir?   A)Mehmet Celal B)Nabizade Nazım C)Ahmet Mithat Efendi D)Mustafa Reşit E)Namık Kemal CEVAP:D 12-**Araştırmacılar tarafından Türk edebiyatında modern anlamda kısa öykünün başlangıcı kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?     A)Küçük Şeyler

B)Pandomima

C)Karabibik

D)Bir Gerçek Hikaye

 

Cevap: a

 

13-**Edebiyatımızda ilk yerli hikaye aş. hangisidir?

A)Letaif-i Rivâyat

B)Karabibik

C)Küçük Şeyler

D)Sergüzeşt

 

Cevap: a

 

 

14-**Aşağıdakilerin hangisinde asıl konu evlilik değildir?

A)Nasip

B)Teehhül

C)Mihnetkeşan

D)Bekarlık Sultanlık mı Dedin?

E)Para CEVAP:E   15-**“Karabibik” öyküsü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?   A)Yazar realist-natüralist anlayış çerçevesinde köy hayatını ve köylüleri anlatmıştır.

B) İnsan, mekan, zaman gibi öykünün temel öğeleri ince ayrıntılarına varıncaya kadar dikkatle sunulmuştur.

C) Öykü kişilerinin ağız özellikleriyle konuşturulması gerçeklik duygusunu güçlendirir

D)Öyküde olağanüstülük ve tesadüfler ön plandadır CEVAP:D 16-**Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Reşit’in öykü kitapları arasında yer almaz?     A)Bir Çiçek Demeti

B)Cüzdanımdan Birkaç Yaprak

C)Tezkir-i Mazi

D)Tesavir-i Hayat

E)Zindan Kapısında CEVAP:e 17-**“Ma’kes-i Hayal” adlı kitap aş. hangisine aittir?     A)Fatma Makbule Hanım

B)Nabizade Nazım

C)Mustafa Reşit

D)Mehmet Celal

E)Sami Paşazade Sezai CEVAP:A 18-**Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Celal’in kitapları arasında yer almaz?     A)Piyano

B)Vicdan Azapları

C)İskambil

D)Huşenk

E)İsmete Taarruz CEVAP:D 19-**Yüz güzelliğinden ahlak güzelliğinin üstün olduğu tezi üzerine kurulu olan aşk öyküsü aşağıdakilerden hangisidir?     A)İki Huda’kar

B)Emanetçi Sıtkı

C)Bir Fitnekar

D)Diplomalı Kız

E)Bir Tövbekar CEVAP:B 20-**Letaif-i Rivayat adlı eser ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?    A) Yirmi beş kitaptan oluşmaktadır

B) Yazarı Ahmet Mithat Efendi’dir

C) Çeviri ve uyarlama eserleri de barındırır

D) Yerli hayatı ayrıntılarıyla konu edinir

E) Yazar konulara objektif baka CEVAP:E 21-**Aşağıdakilerden hangisi Letaif-i Rivâyât’ın özelliklerinden biri değildir?     A) Değişik konulara yer verilmiştir

B) Estetik ve sanat yapma maksadı eserlerin tümünde görülür

C) Halk arasında yaygın olan yanlış inançlar eleştirilmiştir

D) Tiyatro eserlerini de içerisinde barındırır

E) Yirmi beş kitaptan oluşan bir seridir

CEVAP:B 22-**Aşağıdakilerden hangisi Nabizade Nazım’ın hikayelerinden biri değildir?     A) Hasba

B) Zavallı Kız

C) Enginde

D) Mihnet-Keşân

E) Sevda

CEVAP:D