Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HALK MASALLARI FİNAL SORULARI

 

1) bizdeki ilk lafontaine çevirileri kim yaptı?

CEVAP:ORHAN VELİ KANIK

2) lafontaine türkiyede tamamını kim çevirmiştir?

CEVAP:SABAHATTİN EYÜBOĞLU

3) masallara bilimsel açıdan yaklaşmayı geliştirenler kimlerdir?

CEVAP:GRİMM KARDEŞLER

4) hans christian andersen ilk defa hangi adla yayımlanmıştır?

CEVAP:ÇOCUKLARA MASALLAR

5) islamiyet öncesi eserlerin konusu?

CEVAP:DİN

6) islamiyet öncesi önemli eserler hangileridir?

CEVAP: ALTIN YARUK,KUANŞİ İM PUSAR,KALYANAM KARA,TÜRKİSH TURFANTEXTE,TÜRKÇE MANİ EL YAZMALARI

7) altun yaruk hangi dilden çevrilmiştir?

CEVAP:ÇİNCEDEN UYGURCAYA

8) prens kalyanamkara ve papam kara hikayesini türkiyede kim yayımlamıştır?

CEVAP:HÜSEYİN NAMIK ORKUN

9) altun yaruk un konusu?

CEVAP:BUDİZMİN HAYATI

10) amerika birleşik devletlerinde tür masal kitaplarını yayımlayanlarimlerdir?

CEVAP: milton rygoff,selma ekrem,warren s.walker,barbara k.walker

11) ziya gökalp in manzum olarak değerlendirdiği msalların adları nelerdir?

CEVAP:KÜÇÜK HEMŞİRE-KOLSUZ HANIM

12) ziya göklapin mensur masallrı?

CEVAP: tembel ahmed,kuğular,keşis ne gördün,yılan beyile peltan bey

13) ziya gökalp in nesir-nazım karışık olan masalları?

CEVAP: keloğlan,nar tanesi yahutdüzme keloğlan,pekmezci anne

14) ziya gökalp derlediğimasaları nerede yayımlamıştır?

CEVAP:KÜÇÜK MECMUA

15) ziya gökalp nazma çektiği masalları hangi kitabında bir araya getirmiştir?

CEVAP:KIZIL ELMA

16) masal metinlerini şiir diliyle kim yazmıştır?

CEVAP:ZİYA GÖKALP

17) masal kavramının yerleşmesinde kimler yardımcı olmştur?

CEVAP: izzet ulvi,ahmetoğlu kum

18) yapma masallarla ilgili gelişmeler ilk defa hangi dergide yayınlanınca hız kazanmıştır?

CEVAP:TÜRK YURDU

19) masallarla iligi yönelişleri olanlar kimlerdir?

CEVAP: şinasi,ziya paşa,namık kemal,ahmet mithat efendi,recaizade mahmut ekrem

20) yaşar çalışkan memaül letaif ihangi adla yayımlamıştır?

CEVAP:LATİFELER

21) avrupada türk masal kitaplarını yayımlayanlar kimlerdir?

CEVAP: m.digeon,f.wilhelm radloff,ıgnac kunos,sebastian beck,theodor menzel,otto spies

22) mecmaül letaifin asıl önemi nedir?

CEVAP: hayvan masallarını yanı sıra 'içindekiler'diye algılayabileceğimiz bir listede adeta bir sınıflama yapıyor olmasıdır.

23) dastani ahmed harami hangi tarzda yazılmış bir eserdir?

CEVAP:MESNEVİ

24) lamii çelebi ve oğlunun yazdığı eserin adı?

CEVAP:MECMAÜL-LETAİF

25) kalyanamkarayı dilimize kim kazandırmıştır?

CEVAP:VEDAT KÖKEN

26) türkçe mani el yazmaları daha çok neyin eseslarını alan bir eserdir?(cümle bi tuhaf oldu ama)

CEVAP:MANİHEİZM

27) altun yaruk kimler tarafından yayımlanmıştır?

CEVAP: w.radloff ve s.malof

28) kuanşi im pusar ın aslı hangi dildir?

CEVAP:SANKSRİTÇE

29) kuanşi im pusar ı ilk defa kim yayınlamıştır?

CEVAP:W.RADLOFF

30) kuanşi im pusarın türkçe çevirisini kim yapmıştır?

CEVAP:ŞİNASİ TEKİN

31) türkçe mani el yazmalrı nerede bulunmuştur?

CEVAP: doğu türkistanın turfan ilinin hoça harabelerinde

32) uigurica da masal özellikleri gösteren hikayelerin adları nelerdir?

CEVAP: çaştani bey hikayesi,maymunlar beyi hikayesi,dantapali bey hikayesi,mukaddes tavşan hikayesi

33) türkisch turfantext i yayımlayanlar kimlerdir?

CEVAP: w.bang,a.von gabain,r.rahmeti,t.kowalski

34) karşılaştırmalı masal araştırmalarını başlatan kimdir?

CEVAP:THEODOR BENFEY

35) masallların eğitici yönü üzerinde duran kimdir?

CEVAP: JOHANN GOTTFRİED HERDER

36) la fontaine hangi ülkenin masalıdır?

CEVAP:FRANSA

37) masal şairi olarak bilinen kişi?

CEVAP:PHAEDRUS

38) ezop maasallarını çeviride en iyi çalışma kimindir?

CEVAP:TÜRKAN ÜZEL

39) ezopu dilimize kim kazandırmıştır?

CEVAP:NURULLAH ATAÇ

40) eopun doğu kaynaklı olduğunu savunan kimdir?

CEVAP:KEMAL ÇAĞDAŞ

41) ezop un mezopotamya kaynaklı olduğunu savunan kimdir?

CEVAP:BORATAV

42) ezop masalalrının bilinen en eski derlemesi kim tarafından hazırlanmıştır?

CEVAP:DEMETRİUS

43) avrupa ülkelerinin en önemli masal kitapları nelerdir?

CEVAP: EZOP,LA FONTEN,GRİMM KARDEŞLER

44) ezop masallrının bir kitap haline gelmesi kaçıncı yy a rastlar?

CEVAP:14.YY

45) binbir gündüz masalları hangi dilden çevrilmiştir?

CEVAP:FRANSIZCA

46)İ ran masal kitabının adı nedir?

CEVAP:BİNBİR GÜNDÜZ

47) binbirgündüz masalallrının özellikleri nelerdir?

CEVAP: ERKEKLERİN VEFASIZLIĞINDAN BAHSEDER BİNBİRGECE MASALLARINA GÖRE DAHA UZUNDUR

MASAL SAYISI BİNBİRGECE MASALLARINA GÖRE DAHA AZDIR

48) elfün nehar ve'n -nehar ne demektir?

CEVAP:BİNBİR GÜNDÜZ

49) arap masal kitapları hangileridir?

CEVAP:BİNBİR GECE-FEREC BADE

50) binbingece masallarının yazmaları nerede bulunur? hangi deile çevrilmiştir?

CEVAP:MISIR,ASYA-FRANSIZCA

51) ferc badeş şidde eserini kim kaleme almıştır?

CEVAP:T ANUHİ

52) abdi camasbnameyi kime sunmuştur?

CEVAP:2.MURAD

53) binbirgece masalının dilimize ilk çevirisi ne adla kim tarafından yapılmıştır? son önemli çevirisini kime yapılmıştır?

CEVAP:CAMASBNAME,ABDİ-ŞERİF ONARAN

54) binbirgece masallarını avrupaya ilk defa tanıtan kimdir?

CEVAP:ANTONİE GALLAND

55) vetalanın 25hikayesi anlamına gelen eserdir.eserde masal 'bir cesette saklı kötü bir ruh 'olarak aıklanır.bu hangi eserdir?

CEVAP:VETALAPANCAVİ..

56) bir papağanın ağzından anlatılan yeymiş hikaye diye bilinen eser?

CEVAP:ÇAKASAPTATİ

57) paçantantranın türçemizdeki adı?

CEVAP:BEŞ MASAL KİTABI

58) hint masal kitaplarının en büyüğü hangisidir?

CEVAP:KATHASARİTSAGARA

59) türkçeye faydalı bilgiler olarak çevrilen eser?

CEVAP:HİTOPADEÇA

60) daha çok fabl ve özdeyiş değerindeki söz örneklerinin bulunduğu hint masalı kitabı olan eser?

CEVAP:HİTOPADEÇA

61) kalıp ifadeler hangileridir?

CEVAP:başlangıç,bağlayış,benzer durumlarda kullanılan kalıp sözler,bitiş,çeşitli kalıp söz öğelerei

62) ülkemizde masallardakikalıp sözlerle ilgilenenler kimlerdir?

CEVAP: TAHİR ALANGU MEHMET TUĞRUL İNCİ AKİDİL OTTO SPİES,BORATAV

63) hayvan masallrının kalıp söz/formel yapısını kim tarafından araştırılmıştır?

CEVAP:ALİ BERAT ALPTEKİN

64) gümüşhane masallarını araştıran kimdir?

CEVAP: SAİM SAKAOĞLU

65) mizahın harfi?

CEVAP:X

66) hharfi neyi simgeler?

CEVAP:İMTİHAN

67) j harfi neyi simgeler?

CEVAP:APTAL-AKILLI

68) masal araştırma yöntemlerinden türkiyede hangileri kullanılmıştır?

CEVAP:TARİHİ COĞRAFİ FİN METODU-PROOP METODU

69) halk anlatmalarının motif kataloğu kim tarafından hazırlanmıştır?

CEVAP:THOMSEN

70) sylvester de sacy,theodor benfey,henry gaidoz,josep bediler hangi görüşün temsilcileridir?

CEVAP:TARİHİ GÖRÜŞ

71) kıssadan hisse çıkarılan,ders vermenin öne çıktığı,kısa ve nesir şeklindeki masal tipi hangisidir?

CEVAP:HAYVAN MASALLARI

72) günlük olayları mizahın ve düşünmenin ortamında yoğuran genelde kısa olan anlatmalara ne ad verilir?

CEVAP:FIKRA

73) türkiyede tip kataloğunu kimler hazırlamıştır?

CEVAP:EBRHARD BORATAV

74) kaç türlü masal tipi vardır?

CEVAP:3 TÜRLÜ

75) ''masallardan doğrudan doğruya gerçek hayatın atıklarıdır.bu tür masallar büyük ölçüde geçmişe ve dönemine ait kültürün özelliklerini taşır''diyen görüş hangisidir?

CEVAP:ETNOĞRAFİK GÖRÜŞ

76) avrupa ülkelerinin masal kitaplarından olan grimm kardeşler ülkemizde hangi isimle kim tarafından yayımlanmıştır?

CEVAP:ÜLKÜ TAMER-ŞEYTANIN ALTINLARI

SEMA ERDEM KAVAK