Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 8.-13.Y.Y Türk EDEBİYATI 1. ÜNİTE

1.Tarihte Türk adıyla 552’de kurulan İLK Türk Devleti hangisidir?(Adı üstünde J)

a.Hunlar

b.Göktürkler

c.Uygurlar

d.Hazarlar

e.Avarlar

 

2.Çin isyanını başarıya ulaştıran ve ‘’Elteriş’’unvanı alan kişi kimdir?

a.Kültigin

b.Bilge Kağan

c.Kutluğ

d.Bumin Kağan

e.Tunyukuk

 

3.Göktürk yazıtlarını diktiren kişi kimdir?

a.Bilge Kağan

b.Bumin Kağan

c.Kültigin

d.Tunyukuk

e.Kutluğ

 

4. Süke talıkan   / Sü’yü çıkartın

   Bokukgı tutan/Bokuk’u tutun

Yukarıdaki sözlerin en önemli yönü hangisidir?

a.Ordudan bahsedilmesi

b.Yazıtlarda yer alması

c.İlk Türk kağanlığına ait olması

d.Türklere ait en eski verim olması

e.Moğalistanda bulunması

 

5.*Bir kısmı Eski Hintçe,geri kalanı Soğdcadır

    * Moğalistanda koruma altındadır

    *İlk Türk kağanlığına aittir ve dönemin kağanlarının adı çok net tespit edilir.

     *Yazıt hakkında son yıllarda özellikle Japon bilim adamları yeni değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Yukarıda özellikleri verilen yazıt aşağıdakilerden hangisidir?

a.Kül Tigin Yazıtı

b.Bugut Yazıtı

c.Bilge Kağan Yazıtı

d.Talas Yazıtı

e.Yenisey Yazıtı

 

6.Bir yüzü Çince,diğer üç yüzü Türkçe olmak üzere 4 metre yüksekliği olan mermer taşa yazılmıştır.Anıtın geniş yüzünde 40,dar yüzlerinde 13’er satır yazı vardır.Anıt uzun ömrün,kalıcığın simgesi olan büyük mermerden yapılmış kaplumbağa bir altlığa oturtulmuştur.

Yukarıda bahsedilen anıt hangisidir?

a.Bilge Kagan

b.Tunyukuk

c.Altın Köl

d.Kül Tigin

e.Taryat

 

7.’’Yukarıda mavi gök,aşağıda kara toprak yaratıldığında ikisinin arasında da insanoğlu yaratılmış……..Ülkesi olan bir ulus idim,ülkem şimdi nerede!’’

Yukarıda geçen bu sözler hangi yazıta aittir?

a.Talas

b.Kül Tigin

c.Tunyukuk

d.Yenisey

e.Bilge Kağan

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Bilge Kağan yazıtlarının özelliklerinden değildir?

a.İçerik olarak Kül Tigin Yazıtına benzerlik göstermektedir

b.Kül Tigin yazıtından birkaç santim daha yüksektir.

c.Toplamı 70 satırı aşmaktadır.

d.Kül Tigin yazıtına göre daha çok tahrip olmuştur,bazı yerleri okunamamaktadır.

e. Bir yüzü Çince,diğer üç yüzü Türkçe olmak üzere 4 metre yüksekliği olan mermer taşa yazılmıştır

 

9.İki ayrı taştan oluşur.Her iki taşın toplamı 62 satırdır.

Bahsedilen özellik hangi yazıta aittir?

a.Kül Tigin Yazıtı

b.Bugut Yazıtı

c.Bilge Kağan Yazıtı

d.Tunyukuk Yazıtı

e.Yenisey Yazıtı

 

10.Türkler Çin’e bağımlıyken dünyaya gelen,devletin kuruluşunda ve kağan seçiminde rol alan,kağanlara danışmanlık eden bilge vezir kimdir?

a.Tunyukuk

b.İlteriş

c.Kül Tigin

d.Bilge Kağan

e.Bumin Kağan

 

11.Üslup ve imla açısından Moğalistandaki yazıtlardan farklılık gösterir ve çok kısadır.

Bahsedilen bu özellik hangi yazıta aittir?

a.Kül Tigin Yazıtı

b.Yenisey Yazıtı

c.Bilge Kağan Yazıtı

d.Tunyukuk Yazıtı

e.Moyun Çor yazıtı

 

12.Eski Türk Yazıtlarına Göre Türklerde Takvim Sistemi hangisidir?

a.Hicri Takvim

b.Miladi takvim

c.Rumi Takvim

d.Gregoryen Takvimi

e.12 Hayvan Takvimi

 

13. Eski Türk Yazıtlarında Türklerin kullandığı sayı sistemlerine göre hangi sayı yanlış yazılmıştır?

a.Üç yirmi=13

b.Otuz artuku üç=33

c.Beş otuz=25

d.altı otuz=36

e.Kırk artuku yedi=47

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi Kül Tigin,Bilge Kağan ve Tunyukuk yazıtlarında kullanılan dil ve üslupla AYNI olan,eski Türk yazısıyla yazılmış diğer yazıtlardan değildir?

a.Çoyr

b.Taryat

c.Yenisey

d.Tes

e.Suci

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Kül Tigin,Bilge Kağan ve Tunyukuk yazıtlarında kullanılan dil ve üslupla FARKLI olan,eski Türk yazısıyla yazılmış diğer yazıtlardandır?

a.Talas

b.Ongi

c.Taryat

d.Moyun Çor

e.Tes

 

 

16.*Bugün Tuva ve Hakasya’da bulunan,daha kısa nitelikte yazıtlardır.

    *Her iki kağanlığın yazıtlarından üslup olarak bir ölçüde Ayrılır

    *Kullanılan alfabede kimi harf ayrılıkları ve ilave harfler söz konusudur

   * Taştan ziyade kayalara yazılmış ,çiziktirilmişlerdir.

Yukarıdaki özellikler hangi yazıtlara aittir?

a.Çoyr

b.Talas

c.Yenisey

d.Tes

e.Suci

 

17.Eski Türk yazısının kullanıldığı en hacimli ve bütünlüklü kitap?

Irk Bitig(Fal Kitabı)

 

18.Aşağıdakilerden hangisi Talat Tekin ve Doğan Aksan’ın belirttiğine göre,yazıtlarda kullanılan etkili anlatım ve deyişi sağlayan öğelerden değildir?

a.İkilemeler

b.Edebi Sanatlar

c.Dilbilgisi

d.Atasözleri

e.Koşutluk

19. Aşağıdakilerden hangisi Talat Tekin ve Doğan Aksan’ın belirttiğine göre,yazıtlarda kullanılan etkili anlatım ve deyişi sağlayan öğelerden en çok öne çıkan kullanım ve ifadeyi zenginleştime unsurudur?

a.Atasözleri

b.Koşutluk

c.Edebi sanatlar

d.Deyimler

e.İkilemeler

 

 

20.Eski Türk Yazıtlarının İLK olarak Almanca çevirisini yayımlayan kişi kimdir?

a.W.Radloff

b.Thomsen

c.Talat Tekin

d.Doğan Aksan

e.Necib Asım

 

21.Orhun yazıtlarının Danca tam çevirisini yapan kişi kimdir?

a.Thomsen

b.Talat Tekin

c.W.Radloff

d.Necib Asım

e.Doğan Aksan

 

22.Orhun yazıtlarını Türkiye’de İLK kez ele alan kişi kimdir?

a.H.N. Orkun

b.Muharrem Ergin

c.Talat Tekin

d.Doğan Aksan

e.Necib Asım

23.Orhun yazıtlarını,runik harfli öteki yazıtları ve kağıda yazılı belgeleri Türkiyede 2.Kez bütünlüklü olarak yayımlayan kişi kimdir?

a.H.N. Orkun

b.Muharrem Ergin

c.Talat Tekin

d.Doğan Aksan

e.Necib Asım

 

24.Türkiye’de Orhun yazıtlarıyla ilgili İLK POPÜLER yapıtın sahibi kimdir?

a.H.N. Orkun

b.Muharrem Ergin

c.Talat Tekin

d.Doğan Aksan

e.Necib Asım

 

25.Türkiye’deki İki orhun yazıtı ile Tunyukuk yazıtı üzerine en son çalışmayı yapan ve bu konuda ilk gramer çalışması da olan kişi kimdir?

 

a.H.N. Orkun

b.Muharrem Ergin

c.Talat Tekin

d.Doğan Aksan

e.Necib Asım

 

26.Aşağıdakilerden hangisi A.V Gabain’ın  Budist Uygur Edebiyatı sınıflandırmasına girmez?

a.Anlatılar,Masallar

b.Sütralar

c.Vinayalar

d.Tövbe Duaları

e.Felsefi Metinler

 

27.Sütra sözcüğünün UYGURCADA karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?(Sözlük anlamı sorulmuyor)

a.İp,sicim

b.Kuşak,bağ

c.Öğreti

d.Sudur

e.Kural

 

 Cevaplar malesef yok. Sizler yorum bölümüne bildiğiniz cevapları yazarsanız toparlayıp koyabilirim.