Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

2014-2015 Güz Ara Sınav 5. Dönem Çıkmış Soruları

Posted by on in 5. Dönem
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3509
 • Subscribe to this entry
 • Print

6 ARALIK 2014 CUMARTESİ VİZE SORULARI VE CEVAPLARI (TAMAMI)

11.-13. YY
1-Kuran tercüme nüshası olmayan? Semerkand
2-KB Mısır nüshasını bulan? Dr.Moritz
3-Orta Asya dilinin ilk evresi? Karahan Türkçesi
4-Orta Türkçeyi ilk kullanan? Brockelmann
5-Hangisi Karahan Türkçesi ile ilgili yanlış? Önlük-artlık uyumu yoktur.
6-Hangisinde büzüşme yoktur? ögdü
7-Hangisi ad eki almamıştır? yalın
8-Hangisi addan ad eki değildir? +(A)d
9-Hangisi sonra anlamındadır? basa
10-Ara ile ilgili hangisi doğru? Sadece yalın halde kullanılır.
11-Hangisi şart kipi için yanlıştır? 1.çoğul se/sa men olarak yapılır
12-Hangisi çoğuldur? eren
13-Hangisi eksiz belirtme durumu almıştır? sözün
14-Hangisinde zarf-fiil yoktur? Tenrige tapınguluk...
15-Eyvah bu gençlik hani nereye gitti?
16-Bilgisiz hayatta iken kaybolmuş gibidir.
17-Doğu rüzgarı doğudan eserek geldi.
18-Seslenseydin
19-Gelecek zaman kaç ekle yapılır? 3 ekle
20-Hangisi üleştirme sayısı? birer

16.YY
1-Hangisi Yeniceli şair değildir?
2-Sünnet düğünü hangi şehzade? 3.Mehmet
3-Hatayi mahlaslı? Şah İsmail
4-Hatayi divanı istinsah eden? Nişapuri
5-Gülşeninin Farsça şiirleri hangi kitapta? Kenzül Cevahir
6-Erbain çıkarmak
7-Hüsnü Aşkın diğer adı? Sıhhat u Maraz
8-Fuzuli Necati'ye nazire yazmıştır
9-Papağanlı beyitin anafikri? Taklidin kötülüğü (syf 49)
10-Sünbül Kasidesi? Karamanizade Mehmet Efendi
11-Leff ü neşr? Göz-gamze, tarac-Tatar
12-İvaz adlı şair? Zati
13-Hangisi Zati ile ilgili yanlıştır? Zati'ye yardım eden kişi
14-Hangisi Hayalinin örnek almadığı? Buhari
15-Vezin sorusu? 4 mefailün
16-Osmanlıca çeviri? Hicrin cefası ile yalnupdur bu gönlümi, Her şeb kapunda nale vüefgan yeter mana (syf 25)
17-Hangisi edebi merkez değil? Kahvehaneler
18-Yavuz şiirleri? ALi Nihat Tarlan
19-Şarap, meyhane şairi? Revani
20-Har kelimesinin istiare karşılığı? rakip

2.ABDÜLHAMİT
1-2.Abdülhamit'in kabul ettiği? Kanun-i Esasi
2-Hangisi dönemle ilgili doğrudur? Aydınlar en azından hürriyet düşüncesini savunurlar.
3-Hangisi yanlıştır? Muallim Naci gençlerin yolunu açtı.
4-Hangisi Servet-i Fünun'da yayımlanmamıştır? Demdeme
5-Tevfik Fikret'i yönlendiren? R.M. Ekrem
6-Ali Ekrem'in hangi yazısı? Şiirimiz
7-Hangisi Tevfik Fikret'in şiir tasnifi değil? Yaşama sevinci şiirleri
8-Mehmet Akif'in Fikret'e karşı çıktığı yazısı? Süleymaniye Kürsüsü
9-Hangisi Cenap Şehabettin ile ilgili yanlıştır? Sosyal konulara eğilim
10-Romanda ilke belirleyen? Halit Ziya
11-Hangisi Nemidenin aynısı? Bir Ölünün Defteri
12-Hangisi hikaye değil? Sefile
13-Niçin Aldatırlarmış? kimin? Hüseyin Cahit Yalçın
14-Nadide-Hayal İçinde kimin? Hüseyin Cahit
15-Halit Ziya'nın tiplemeleri? İçe dönük
16-Hangisi Safveti Ziya'nın değil? Halas
17-Hangi eşleşme yanlıştır? Samipaşazade Sezai-Romantizm
18-Hangisi 1.kuşaktan değil? A. Hamit
19-Mehmet Rauf'un Serveti-i Fünun'da yayımlanıp sonra kitaplaşan? Ferda-yı Garam
20-A.Hikmet Müftüoğlu eseri? Haristan

 

DİLBİLİM
1-Yabancı bir sözcüğün ezberle öğrenilememesi? Dil bilmek, o dilin birimlerini ve kurallarını bilmekle olur.
2-Hangisi sözcük biçim değildir? Kitapçı
3-Hangisi doğal değil? Sözcük ile gönderge arasındaki ilişki
4-Örnek cümle/ Cevabı yerine konabilir olması
5-Örnek cümle / Cevabı tekralanabilir, bağımsız ve sistematik olması
6-Hangisi sözlükbirim? Parça, deney, element
7--ler,-lar eki nasıl oluşur? sesbilimsel koşullanma
8-Hangisi dilbilgisel biçim? için
9-susuzlaştırılmış, -il ekinden itibaren taban? susuzlaştır-
10-Filipinler dil sorusu
11-Filipinler dil sorusu
12--dı,-di,-tı,-ti nedir? Aynı altbiçimin üyeleri
13-Altbiçimlerin birbiriyle ilişkisi? Bütünleyici dağılım
14-Birleşik ve öbekler farkı nedir?
15-susamış...kelimesinde kaç biçimbirim? 4
16-oldu ile yapılan? alaşım biçim
17-to empty, empty? Sıfır türetim
18-red cared neden olmaz? Anlamsal

İNGİLİZCE
1-We play sports...
2-I hate reality show...
3-Soap opera (actor)
4-I am Jane. I'm not Susan.
5-The restaurant is expensive but the food is good.
6-The bag is under the chair...
7-We go to....clubs because we love music...
8-Their favourite football team.
9-Am I in room 56? Yes, you are
10-Where do you go...
11-Tuesday, Wednesday, Thursday
12-What's your phone number? It's 999888
13-Feyza's family have 3 children. Two sons and a daughter.
14-I don't drive...
15-Where's your credit card? It's in my wallet...

TÜRK HALK ŞİİRİ
1-Ava katılmayan hangi Türkler? Kazak
2-Maniheist Uygur döneminde hangi şiir? 3 ilahi
3-15.16. yy.da oluşan şiire ne denir? Aşık şiiri
4-Kaygusuz Abdal'ın ibadet ve Allah'ı tanımak için yazdığı? Sarayname
5-Yunus Emre'nin köyü? Sarıköy
6-Ahmet Yesevi sorusu? Lokman Perende
7-Ezgisi olmayan nazım biçimi?
8-Doğu Anadolu'da türkü arasında okunan? Pişrevi
9-Düz, yedekli, cinaslı mani? Mısra Yapısı
10-Hangisi tekerleme kaynağı değildir?
11-Abdal Musa'yı Kırk Abdaldan sayan? Bursalı Belig
12-Hangisi tasavvufun ana teması değil? Riya
13-Bilmeceleri konularına göre tasnif eden? Şükrü Elçin
14-Sahabeleri gören? Tabiun
15-Ninni hakkında söyleyen araştırmacı? Ali Berat Alptekin
16-Sadece halk şiirine anonim diyen? P.N.Boratav
17-Hangisi Orhan Gazi veziri? Nizameddin Ahmed
18-Tasavvufla ilgili paragraf / araştırmacı? Köprülü
19-Hangisi yanlıştır? İslamiyet öncesi şiirin halk şiiri kapsamına alınmaması.
20-Hangisi usulsüz ezgidir? Hoyrat

ÇAĞDAŞ
1-Dil tanımı? Doğan Aksan
2-Saussere göre? Göstergenin nedensizliği
3-KIpçak grubu? Kırgız, Kazak, Tatar, Başkurt, Nogay, Kumuk, Karaçay, Balkar, Karaim.
4-Hangisi en çok konuşulan 10 dil içinde değildir? Fince
5-Altay dilleri teorisi kurucusu? Ramstedt
6-İlminsky'nin amacı? Türk çocukları Ruslaştırıp, Hristiyanlaştırmak.
7-Türk lehçe kurucusu? Radloff
8-Ağız nedir? Bir yazı dili alanı içinde mevcut farklı konuşma biçimi
9-Azerbaycan'a hakim olmayan?
10-Azerbaycan adı? Azer-ateş ülkesi
11-Lehçe tasnifi, hangisi yanlış? O bölgede konuşulan yabancı dillerin araştırılması
12-Türk-Tatar Dialektolojisi? B. Çobanzade
13-Hangisi Muharrem Ergin'in düşüncesi değil?
14-Hangisi Azerbaycan halk destanı? Varka ve Gülşah
15-Hamısı...mat etmiş, T.Türkçesi?
16-Asan nedir? Kolay
17-Fiil hangi ekleri almıştır?
18-apar- ne demek? Götürmek
19-Azerbaycan Cumhuriyetini kuran? Resulzade

Hazırlayan Gözde Hanım'a teşekkürler.

Last modified on
Rate this blog entry:
1
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Cumartesi, 16 Ocak 2021