Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Deneme (4. Ünite) Eski Türk Edebiyatı

1.Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan öğelerden değildir ?
A vurgu
B kafiye
C ölçü
D ses tekrarı
E içerik

 

2. Aruzda bir misrayi yazılmış olduğu veznin parçalarına ayrılmaya ne ad verilir ?
A bahr 
B takti 
C tefile
D cüz
E daire

 

3.Sonu ünsüzle biten bir sözü ünlüyle başlayan bir sonraki söze bağlama işlemine ne ad verilir?

A.imâle

B.zihâf

C.tahfîf

D.vasl

E.med

 

4.Asagidaki şairlerden hangisi şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmamıştır ?
A Tevfik Fikret
B mehmet akif
C mehmet emin
D Yahya Kemal
E cenab sehabettin

 

5.Bir beyite aruz işlemi uygulanırken şu değişiklikler olmuştur.

-Medli heceler asıl değerinden daha uzun okunmuştur.

-Arapça hecelerdeki uzun ünlüler kısa hece değerine düşürülmüştür

-Şeddeli bir harf şeddesiz okunmuştur.

-Sonu ünsüzle biten bir söz ünlü ile başlayan başka bir söze bağlanmıştır

Bu bilgilere göre beyitte aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A.Zihâf

B. Vasl

C.İmâle-i maksûre

D.İmâle-i memdude

E.Tahfif

 

6.Aşağıdakilerden hangisinde heceler bir açık bir kapali hece yapisindadir ?
A geldiler 
B bade 
C hane 
D gönül 
E tepe

 

7. “âfitâb” ve “iklîm” kelimelerinin aruza göre ses değeri hangisidir?

A - . -/- .

B . . -/ - -

C - . - . / - - .

D - - -/--.

E - . - /- . –

8. Bir misrayi aruz vezninin teflilerine ayirmaya ne ad verilir ??
A terbi
B tesdis 
C tahfif 
D takti
E tesdid

 

9. Aşağıdakilerden hangisi medli bir hece değildir ?
A yâr
B kal
C eşk
D ömr
E âb

 

10.Aşağıdakilerden hangisi aruz işlemlerinden değildir?

A Vasl

B Tesbî’

C Teşdîd

D Tahfîf

E Med

 

11. Aşağıdakilerden hangisinin tamamı açık heceden oluşmaktadır ?
A derman 
B edebiyat
C sevgili
D devekuşu
E bağımlılık

 

12. “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul”cümlesinde kaç yerde vasl uygulanabilir?

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

 

13. “Dost bî-pervâ felek bî-rahm devran bî-sûkûn

        Derd çok hem-derd yok düşman kavî tâli’zebûn”

Yukarıdaki beytin aruz veznine uygun olarak okunabilmesi için hangi aruz işlemleri uygulanmalıdır?

A ZİHÂF –MEDD

B MEDD

C İMÂLE

D İMÂLE - MEDD

E VASL

 

14. “Kâmetün der hem kıyâmetdür  bana

        Bilmezem ki bu ne hâletdür bana”

Yukarıdaki beytin üçüncü tef’ilesinin vezni hangisidir?

A feilâtün

B feilün

C fâilün

D feûlün

E feûl

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Aruz ölçüsü hecelerin uzunluk ve kısalığına dayanır.

B) Açık heceyi uzun okuyarak kapalı hece yapmaya zihaf denir.

C) Aruz ölçüsünde ünlüyle biten heceler açık, ünsüzle biten heceler kapalıdır.

D) Türk edebiyatında aruz ölçüsü ilk olarak Kutadgu Bilig’de kullanılmıştır.

E) Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır.

 

16.Aşağıdakilerden hangi ikisi aruz kusuru sayılır?

A) İmale – med       
B) Zihaf – vasıl
C) İmale – zihaf      
D) Takti – med
E) Med – vasıl
 

 17. Aruzda seddesiz bir harfi vezin geregi seddeli olarak kullanma islemine ne ad verilir ?
A tahfif
B zihaf
C tesdid
D medd
E tahmis

 

18.Uzun bir ünlünün kısa ünlü degerine, medli bir hecenin de tek kapalı hece degerine dusurulmesine ne ad verilir?

A)imale

B)tahfif

C)takti

D)med

E)zihaf

 

19. “Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete

       Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstine”

Beytinin ilk mısrasında sırasıyla hangi aruz işlemleri uygulanmıştır?

A MED-İMALE-VASL

B MED-VASL-İMALE

C MED-MED-İMALE

D VASL-MED-İMALE

E MED-İMALE-MED

 

20. “ BEZM-İ EZEL” sözünün ölçüsüne gore ses değeri,hangi şık da doğru olarak verilmiştir?

A ( .  .  -  -)

B ( -  .  .  - )

C ( - - . . )

D ( - . - - )

E ( - - . - )

 

                                                                                                         EDANUR GÜMRAH