Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Türk Halk Şiiri Ünite 1 soruları

 

1. ölçü nedir ?

Şiirde mısralar hece sayısı ve ses değerlerini açısından denk v e benzer olması

 

2-Kafiye nedir ?

Şiirde dizelerin sonunda   tekrarlanan ve aynı ahnegi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen sesler

 

3-Nazım birimi nedir ?

Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız bir size topluluğu

 

4-Halk şiiri nedir ?

Ozan veya aşık gibi halk şairlerinin ve adları bilinmeyen sanatçıların söylediği şiirlerdir.

 

5-F.köprülümüm Halk edb.nı daha sonra Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı diye nitelendirmesinin sebebi nedir ?

Önce din olarak islamiyeti seçmiş sonra batı medeniyeti etkisi altına girmiş Türk topluluklarını dikkate aldığı için

 

6-Türk edebiyatının kurucusu kim sayılmaktadır?

M.Fuad Köprülü

 

7-Anonim halk şiiri nedir ?

Türkü ve mani gibi ilk yakıcısı belli olmayan halk şiiri tütü

 

8-Anonim halk şiirinin nazım türleri nelerdir ?

Mani – ninni – türkü – tekerleme – bilmece

 

9-Dini –Tasavvufi halk şiiri nedir , kaynağı nerden gelmektedir?

İslamiyeti ve tasavvuf felsefesini yaymaı hedefleyen halk şiirinin bir koludur.kaynağı İslamiyet ve tsavvuftur.

 

10-Halk şiirinin içinde aruz kullanan tür hangisidir ?

Tekke

 

11-Dini-tasavvufi halk şiirinin belli başlı nazım şekilleri nelerdir?

Koşma-mani-kaside-gazel-mesnevi-murabba-terci-i bend-terkibi bent-kıta –tuyuğ-müstezAD

 

12-Dini- tasavvufi halk şiirinazım türleri nelerdir?

İlahi-techid-münccaat-naat-tevhişd-hilye –hikemt-devriye-şathiye

 

13-Aşık şiiri nedir?

Anadolu’da 15. ve 16.yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan ve aşıkların temsil ettiği bir şiir geleneği

 

14-Kam nedir ?

Eski Türklerde Şaman karşılığı olarak kullanılan bir kelime

 

15-Halk şiirinde ‘Usta malı’ ne demektir ?

Aşıkların kendilerine ait olmayıp ustalarına ait olan şiirler.

 

16-Aşık şiirinde kullanılan nazım şekilleri nelerdir ?

Koşma – destan – mani

 

17-Aşık şiirinde kullanılan nazım türleri nelerdir ?

Güzelleme – koçaklama-taşlama –semai –varsağı – destan

 

18-Tören nedir ?

Bir toplulukta üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi ,bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen hareket dizisi,merasim.

 

19-Şaman nedir?

Hastaları sağıtma , büyü yapma ve ruhlar alemiyle irtibata geçme gibi yetenekleri olan kişi.

 

20-Ozan nedir ?

Eski Oğuzlarda kopuzla destan anlatan ve aynı zamanda bazı Şamanlık özellikleri bulunan bir tip.

 

21-Bahşi nedir ?

Olağan üstü güçlere sahip şiir söyleyen tedavi yapabilen hekim.

 

22-Şeylan/Şölen nedir ?

Eski oğuzların kurban kesmek ve eğlenmek amaçlı düzenledikleri tören

 

23-Söğük nedir ?

Eski Oğuzlarda kesilen kurbanın parçasına verilen ad.

 

24-Kopuz nedir ?

Oğuz Türklerinde ozanların kullandıkları müzik aleti.

 

25-Sığır nedir ?

Eski Oğuzların Av töreni

 

26-Yuğ nedir ?

Eski oğuzların ölüm ve yas törenlerine verilen ad.

 

27-sagu nedir ?

İslamiyet öncesi Türk şiirinde ölüm konulu şiirlere verilen ad.(alp er tunga sagusu )

 

28-İlk şair olarak  kabul edilen şairler kimlerdir?

 

-aprınçur

-tigin

-kül Tarkan

-kiki

-pratyaya-

Asıg tutung

-cışuyu tutung

-kalım keyşi

-çuçu

 

29-Türklerin ilk yazılı belgeleri kimlerdir ?

Orhun ve Yenisey Kitabeleri

 

30-Maniehizm nedir ?

3. YY da Pers krallığı içinde geliştirilmiş,kozmolojisi iyi , ışığın ruhani dünyası ve kötülük,karanlığın maddi dünyası arasındaki çekişmelere dayanan,MANİ adlı bir kişi tarafından kurulan din

 

 

31-Budizm nedir ?

Buddha’nın düşüncelerin esas alan Hindistanda ve Çinde yaygın bir dil.

 

32-Maniehist Uygulardan kalma şiirler nelerdir ?

 

3,ü------à ilahi

2si------àövgü

1i-------àölüm ve cehennem tasviri

1i-------à aşktır.

 

İlahi olarak nitelendirilen şiirlerden birisi TANG TENRİ olarak bilinmektedir.B ilahilerde ahenk,mısra tekrarları,aliterasyonlar,mısra başı ve sonu kafiyeler bulunur.

 

 

33- Mani için yazılan şiirlerin özellikleri nelerdir ?

 

*123 dörtlük (elimizde 39-40 dörtlük bulunmaktadır.

*mısra başı kafiye * maninin iyilik ve erdemleri anlatılır.

 

 

34-Budizm benimsemiş Uygur edebiyatının özellikleri nelerdir ?

-tamamı dini içerikli

-bazıları tercüme çoğu telif

-mısra başı kafiye , dörtlük aliterasyonlar bulunur.

-hece ölçüsü mısra sonu kafiyede bulunur

 

 

35-Budist edda ANIG TEG ORUNLARDA şiirinin özellikleri nelerdir ?

Hecede belli bir düzen bulunmaz

Dini muhtaya sahirptir.

Doğa tasviri vardır.

 

Bunlardan başka Budistte

-otuzbeş Budaya Saygı

-Hikmet Erdemi

-Maitreye övgüsü

 

36-ilk Müslüman Türk Devleti kimdir ?

Karahanlı

 

37-Saim Sakaoğlu D.L.T yi nasıl tasnif etmiştir ?

1-ağıtlar

2-destanlar

3-kahramanlık şiirlkeri

4-eğlence ve av şiirleri

5-sevgi şiirleri

6-pastoral şiirler

7-ahlaki şiirler

 

38-DLT de kaç sagu bulunur ?

5 tane

 

39-Alp Er Tunganın dörtlükleriyle ilgili araştırmacılarının görüşlerini nelerdir?

F.köprülü -12

Brocellman-10

Eloveve- ve T.tekin – 9               

 

40-Durak nedir ?

Hece ölçüsüyle söylenmiş şiirdeki mısralarda geleneksel kurallarca tayin edilmiş durma yerleri.

 

41-DLT deki destanların özellikleri nelerdir ?

3 şiir bulunur

Şiirler Tangut,Uygur ve Yabakularla yapılan savaşları anlatır.

4+3 7li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

 

 

42-DLT deki kahramanlık şiirlerinin özellikleri nelerdir?

-daha çok savaş tasvirleri anlatılır

-4 şiir bulunur

Şiirlerin ilki 15 lik ve 7 li –aaab kafiye şeklindedir

Diğer 3 şiir ise 7li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

 

 

43-Kafiye örgüsü nedir ?

Şiirdeki mısraların kümelenme şekli.

 

44-DLT deki eğlence ve av şiirlerinin özellikleri nelerdir ?

-2 şiir bulunur.

-içki meclisini anlatan birinci şiir 7li hece ölçüsü – 6 dörtlük – aaab

-diğer şiir ise kurdun takip edilmesiyle ilgilidir.şekil özellikleri aynıdır.

 

45-DLT deki sevgi şiirlerinin özellikleri nelerdir ?

-6lı 7li 10 lu hece ölçüsü

-bu şiirlerden ilki siyah benleri olan pembe yüzlü bir güzele aşık olmuş birisi tarafından yazılmıştır.

 

46-DLT deki pastarol şiirlerin özellikleri nelerdir ?

-7 şiir bulunue

-31 adet dörtlük 4+3  - aaab

-yaz ve bahar mevsimiyle alakalıdır

 

 

47-DLTdeki Ahlaki şiirlerin özellikleri nelerdir ?

-4 şiir

-toplam şiirler 18 dörtlüktür.

-babanın oğluna öğütleri,takdir edişi vs bulunur

 

48-Nazım birimi nedir ?

Şiirde en küçük anlam bütünlüğü sağlayan ve kendi içinde bağımsız bir dize topluluğudur.

 

49-hane nedir ?

Halk şiirinde dörtlük karşılığı kullanılan ve genellikle dört mısradan oluşan nazım birimi.

 

50-manilerde genellikle hangi hece ölçüsü kullanılır ?

4+3    3+4

 

51-Dini-Tasavvufi halk şiiri ve Aşık edb. Gibi kollarında kullanılan hece ölçüleri nelerdir?

6+5   4+4+3   7+4

 

 

52-Aruzla şiir yazan halk şairleri kimlerdir ?

Aşık ömer

Erzurumlu Emrah

Gevheri

Dertli Zihni

Bayburtlu Zihni

 

 

Bu şairler divan,selis,kalenderi,satranç,vezni aher gibi aruz türleri oluşturmuşlardır.

 

 

53-Ayak nedir ?

Aşık şiirinde kafiye veya redif karşılığı olarak kullandığı söz.

 

54-Ayak Açmak nedir ?

Deyişme ve karşılaşma sırasında bir saz şairinin belli bir ayakta genellikle dar ayaklı şiir söylemesi

 

 

55-Yol göstermek nedir ?

Aşık faslında saz şairlerden birinin ayak açarak deyişin hangi ayakta olacağını göstermesi

 

56-Ayak uydurmak nedir ?

Deyişme ve karşılaşmaya katılan aşıkların açılan ayağa uygun deyişle  karşılık vermesi

 

57-Redif nedir ?

Şiirde kafiyeden sonra yer alan aynı yaopıya ve göreve sahip kelime veya ekler

 

58-Güzelleme nedir ?

Aşık şiirinin insan ve doğaya sevgisi temalı şiirlere verilen ad.

 

59-Koçaklama nedir?

Aşık şiirinde kahraman temalı şiirlere verilen ad.

 

60-Taşlama nedir?

 

Aşık şiirinde eleştiri ve yergi içerikli şiirlere verilen ad.

 

 

 

Ünite 1 sonu