Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Türk Halk Şiiri Ünite 1 soruları

 

1. ölçü nedir ?

Şiirde mısralar hece sayısı ve ses değerlerini açısından denk v e benzer olması

 

2-Kafiye nedir ?

Şiirde dizelerin sonunda   tekrarlanan ve aynı ahnegi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen sesler

 

3-Nazım birimi nedir ?

Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız bir size topluluğu

 

4-Halk şiiri nedir ?

Ozan veya aşık gibi halk şairlerinin ve adları bilinmeyen sanatçıların söylediği şiirlerdir.

 

5-F.köprülümüm Halk edb.nı daha sonra Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı diye nitelendirmesinin sebebi nedir ?

Önce din olarak islamiyeti seçmiş sonra batı medeniyeti etkisi altına girmiş Türk topluluklarını dikkate aldığı için

 

6-Türk edebiyatının kurucusu kim sayılmaktadır?

M.Fuad Köprülü

 

7-Anonim halk şiiri nedir ?

Türkü ve mani gibi ilk yakıcısı belli olmayan halk şiiri tütü

 

8-Anonim halk şiirinin nazım türleri nelerdir ?

Mani – ninni – türkü – tekerleme – bilmece

 

9-Dini –Tasavvufi halk şiiri nedir , kaynağı nerden gelmektedir?

İslamiyeti ve tasavvuf felsefesini yaymaı hedefleyen halk şiirinin bir koludur.kaynağı İslamiyet ve tsavvuftur.

 

10-Halk şiirinin içinde aruz kullanan tür hangisidir ?

Tekke

 

11-Dini-tasavvufi halk şiirinin belli başlı nazım şekilleri nelerdir?

Koşma-mani-kaside-gazel-mesnevi-murabba-terci-i bend-terkibi bent-kıta –tuyuğ-müstezAD

 

12-Dini- tasavvufi halk şiirinazım türleri nelerdir?

İlahi-techid-münccaat-naat-tevhişd-hilye –hikemt-devriye-şathiye

 

13-Aşık şiiri nedir?

Anadolu’da 15. ve 16.yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan ve aşıkların temsil ettiği bir şiir geleneği

 

14-Kam nedir ?

Eski Türklerde Şaman karşılığı olarak kullanılan bir kelime

 

15-Halk şiirinde ‘Usta malı’ ne demektir ?

Aşıkların kendilerine ait olmayıp ustalarına ait olan şiirler.

 

16-Aşık şiirinde kullanılan nazım şekilleri nelerdir ?

Koşma – destan – mani

 

17-Aşık şiirinde kullanılan nazım türleri nelerdir ?

Güzelleme – koçaklama-taşlama –semai –varsağı – destan

 

18-Tören nedir ?

Bir toplulukta üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi ,bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen hareket dizisi,merasim.

 

19-Şaman nedir?

Hastaları sağıtma , büyü yapma ve ruhlar alemiyle irtibata geçme gibi yetenekleri olan kişi.

 

20-Ozan nedir ?

Eski Oğuzlarda kopuzla destan anlatan ve aynı zamanda bazı Şamanlık özellikleri bulunan bir tip.

 

21-Bahşi nedir ?

Olağan üstü güçlere sahip şiir söyleyen tedavi yapabilen hekim.

 

22-Şeylan/Şölen nedir ?

Eski oğuzların kurban kesmek ve eğlenmek amaçlı düzenledikleri tören

 

23-Söğük nedir ?

Eski Oğuzlarda kesilen kurbanın parçasına verilen ad.

 

24-Kopuz nedir ?

Oğuz Türklerinde ozanların kullandıkları müzik aleti.

 

25-Sığır nedir ?

Eski Oğuzların Av töreni

 

26-Yuğ nedir ?

Eski oğuzların ölüm ve yas törenlerine verilen ad.

 

27-sagu nedir ?

İslamiyet öncesi Türk şiirinde ölüm konulu şiirlere verilen ad.(alp er tunga sagusu )

 

28-İlk şair olarak  kabul edilen şairler kimlerdir?

 

-aprınçur

-tigin

-kül Tarkan

-kiki

-pratyaya-

Asıg tutung

-cışuyu tutung

-kalım keyşi

-çuçu

 

29-Türklerin ilk yazılı belgeleri kimlerdir ?

Orhun ve Yenisey Kitabeleri

 

30-Maniehizm nedir ?

3. YY da Pers krallığı içinde geliştirilmiş,kozmolojisi iyi , ışığın ruhani dünyası ve kötülük,karanlığın maddi dünyası arasındaki çekişmelere dayanan,MANİ adlı bir kişi tarafından kurulan din

 

 

31-Budizm nedir ?

Buddha’nın düşüncelerin esas alan Hindistanda ve Çinde yaygın bir dil.

 

32-Maniehist Uygulardan kalma şiirler nelerdir ?

 

3,ü------à ilahi

2si------àövgü

1i-------àölüm ve cehennem tasviri

1i-------à aşktır.

 

İlahi olarak nitelendirilen şiirlerden birisi TANG TENRİ olarak bilinmektedir.B ilahilerde ahenk,mısra tekrarları,aliterasyonlar,mısra başı ve sonu kafiyeler bulunur.

 

 

33- Mani için yazılan şiirlerin özellikleri nelerdir ?

 

*123 dörtlük (elimizde 39-40 dörtlük bulunmaktadır.

*mısra başı kafiye * maninin iyilik ve erdemleri anlatılır.

 

 

34-Budizm benimsemiş Uygur edebiyatının özellikleri nelerdir ?

-tamamı dini içerikli

-bazıları tercüme çoğu telif

-mısra başı kafiye , dörtlük aliterasyonlar bulunur.

-hece ölçüsü mısra sonu kafiyede bulunur

 

 

35-Budist edda ANIG TEG ORUNLARDA şiirinin özellikleri nelerdir ?

Hecede belli bir düzen bulunmaz

Dini muhtaya sahirptir.

Doğa tasviri vardır.

 

Bunlardan başka Budistte

-otuzbeş Budaya Saygı

-Hikmet Erdemi

-Maitreye övgüsü

 

36-ilk Müslüman Türk Devleti kimdir ?

Karahanlı

 

37-Saim Sakaoğlu D.L.T yi nasıl tasnif etmiştir ?

1-ağıtlar

2-destanlar

3-kahramanlık şiirlkeri

4-eğlence ve av şiirleri

5-sevgi şiirleri

6-pastoral şiirler

7-ahlaki şiirler

 

38-DLT de kaç sagu bulunur ?

5 tane

 

39-Alp Er Tunganın dörtlükleriyle ilgili araştırmacılarının görüşlerini nelerdir?

F.köprülü -12

Brocellman-10

Eloveve- ve T.tekin – 9               

 

40-Durak nedir ?

Hece ölçüsüyle söylenmiş şiirdeki mısralarda geleneksel kurallarca tayin edilmiş durma yerleri.

 

41-DLT deki destanların özellikleri nelerdir ?

3 şiir bulunur

Şiirler Tangut,Uygur ve Yabakularla yapılan savaşları anlatır.

4+3 7li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

 

 

42-DLT deki kahramanlık şiirlerinin özellikleri nelerdir?

-daha çok savaş tasvirleri anlatılır

-4 şiir bulunur

Şiirlerin ilki 15 lik ve 7 li –aaab kafiye şeklindedir

Diğer 3 şiir ise 7li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

 

 

43-Kafiye örgüsü nedir ?

Şiirdeki mısraların kümelenme şekli.

 

44-DLT deki eğlence ve av şiirlerinin özellikleri nelerdir ?

-2 şiir bulunur.

-içki meclisini anlatan birinci şiir 7li hece ölçüsü – 6 dörtlük – aaab

-diğer şiir ise kurdun takip edilmesiyle ilgilidir.şekil özellikleri aynıdır.

 

45-DLT deki sevgi şiirlerinin özellikleri nelerdir ?

-6lı 7li 10 lu hece ölçüsü

-bu şiirlerden ilki siyah benleri olan pembe yüzlü bir güzele aşık olmuş birisi tarafından yazılmıştır.

 

46-DLT deki pastarol şiirlerin özellikleri nelerdir ?

-7 şiir bulunue

-31 adet dörtlük 4+3  - aaab

-yaz ve bahar mevsimiyle alakalıdır

 

 

47-DLTdeki Ahlaki şiirlerin özellikleri nelerdir ?

-4 şiir

-toplam şiirler 18 dörtlüktür.

-babanın oğluna öğütleri,takdir edişi vs bulunur

 

48-Nazım birimi nedir ?

Şiirde en küçük anlam bütünlüğü sağlayan ve kendi içinde bağımsız bir dize topluluğudur.

 

49-hane nedir ?

Halk şiirinde dörtlük karşılığı kullanılan ve genellikle dört mısradan oluşan nazım birimi.

 

50-manilerde genellikle hangi hece ölçüsü kullanılır ?

4+3    3+4

 

51-Dini-Tasavvufi halk şiiri ve Aşık edb. Gibi kollarında kullanılan hece ölçüleri nelerdir?

6+5   4+4+3   7+4

 

 

52-Aruzla şiir yazan halk şairleri kimlerdir ?

Aşık ömer

Erzurumlu Emrah

Gevheri

Dertli Zihni

Bayburtlu Zihni

 

 

Bu şairler divan,selis,kalenderi,satranç,vezni aher gibi aruz türleri oluşturmuşlardır.

 

 

53-Ayak nedir ?

Aşık şiirinde kafiye veya redif karşılığı olarak kullandığı söz.

 

54-Ayak Açmak nedir ?

Deyişme ve karşılaşma sırasında bir saz şairinin belli bir ayakta genellikle dar ayaklı şiir söylemesi

 

 

55-Yol göstermek nedir ?

Aşık faslında saz şairlerden birinin ayak açarak deyişin hangi ayakta olacağını göstermesi

 

56-Ayak uydurmak nedir ?

Deyişme ve karşılaşmaya katılan aşıkların açılan ayağa uygun deyişle  karşılık vermesi

 

57-Redif nedir ?

Şiirde kafiyeden sonra yer alan aynı yaopıya ve göreve sahip kelime veya ekler

 

58-Güzelleme nedir ?

Aşık şiirinin insan ve doğaya sevgisi temalı şiirlere verilen ad.

 

59-Koçaklama nedir?

Aşık şiirinde kahraman temalı şiirlere verilen ad.

 

60-Taşlama nedir?

 

Aşık şiirinde eleştiri ve yergi içerikli şiirlere verilen ad.

 

 

 

Ünite 1 sonu